Veenweide, kunst en cultuur

Als eenmansfractie moet je op een Statendag mentaal behoorlijk lenig zijn. Zeker als het gaat over zulke verschillende onderwerpen als - aan de ene kant-  de veenweide- problematiek (beschikbaar zo’n 35 miljoen) en – aan de andere kant –over het steunen van kunst en cultuur (met een budget van zo’n 130 miljoen euro gedurende vier jaar - 2021 – 2024).

Veenweide

Een goot deel van Fryslân bestaat uit weiden op veen. Al vele jaren zijn daar zorgen over. Het is een ondergrond, die snel drassig en instabiel is. En dát is voor een boer niet prettig. Hij wil met (steeds groter wordend) materiaal op zijn land kunnen. Dan is het plezierig als het grondwaterpeil zo laag mogelijk is. Op het veen heeft dat echter het effect dat het droge deel inklinkt. Oxideren heet dat. Het vervelende is dat daarbij ook nog CO2 vrij komt; waar we toch al teveel  van hebben en negatief is voor het klimaat. Verhoging van het grondwaterpeil is dus nodig. Maar dan gaan er belangen tegen elkaar in. M.n. die van de boeren en die van de burgers en buitenlui. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 januari is afgesproken dat Gedeputeerde Staten nog dit jaar met een plan van aanpak gaan komen om de problematiek (verder) te lijf te gaan. In bepaalde gebieden (w.o. Aaldeboarn, Brekkenpolder, Grote Veenpolder, Hegewarren, Idsegea)  wordt al het nodige gedaan. De meerderheid van de Staten, waaronder 50PLUS wil dat er een groter gebied in de plannen betrokken gaan worden.

Paalrot

Een bijkomend probleem van een lage grondwaterstand is dat huizen die op houten palen gefundeerd zijn schade kunnen ondervinden. En door wegglijden van grond kan er funderingsschade ontstaan. Samen met FNP en Christen Unie heeft 50PLUS extra aandacht gevraagd voor die bewoners. Gedeputeerde Hoogland was wat terughoudend, maar er komt binnenkort een brief met uitleg hoe hij daar mee om denkt te gaan. 50PLUS gaat dit aspect zaak kritisch volgen.

Overigens maakte de VVD het wel heel bont. Op een vraag waarom het VVD-Statenlid in zijn rede niets zei over de ‘paalrotproblematiek’ stelde hij dat hij dat bewust niet deed. Want “als de provincie daarvoor op zou moeten draaien zou de provincie failliet gaan”. Theun Wiersma reageerde daarop met de stelling dat hij deze struisvogeltactiek niet begreep; je kan beter als provincie met de bewoners optrekken en zoeken naar geld, dan later als provincie aansprakelijk gesteld worden omdat je het waterpeil bewust te laag hebt gehouden. Grien-Links hield de VVD voor dat deze partij blijkbaar de provincie niet failliet wil laten gaan maar de bewoners die met een huis met schade zitten wel….

Er is hier meer over veenweide (o.a. over paalrot) te vinden.

Kunst en Cultuur

In de beleidsnota  ‘Nij poadium’ maakte Gedeputeerde Staten haar beleid voor kunst, cultuur en erfgoed bekend voor de periode 2021 t/m 2024. De ene partij in de Staten vroeg aandacht voor amateurkunst, de ander juist voor (jonge) professionals, er was aandacht voor musea (ook de kleinere)  en weer een andere vroeg om meer marketingbudget om cultuurtoeristen naar Fryslân te trekken. Op zichzelf allemaal onderwerpen waar 50PLUS ook vóór was. Maar – zoals beschreven in ons bericht van 20 januari – we misten nog oog voor kleine culturele evenementen ‘van onderop. Vaak in dorpen en wijken; waar de inwoner met de smalle portemonnee en de oudere , die vaak fysiek niet meer naar allerlei culturele evenementen  kan reizen, ook van kunnen genieten. Theun Wiersma vroeg via een amendement aan  Gedeputeerde Staten om daarvoor gedurende vier jaar € 1 miljoen reserveren. Veel geld. Dat klopt, maar op een budget van 130 miljoen is het minder dan 1%....

Gedeputeerde Poepjes raadde het amendement met kracht af. Ze verwees naar de gemeenten. Daarvan zei Theun Wiersma dat die bijna allemaal al krap bij kas zitten. Het mocht niet baten. Buiten D66 waren ook de andere partijen niet voor het idee.

Culturele kortingskaart

Theun Wiersma bracht nog wel naar voren dat 50PLUS al ruim een jaar wacht op het antwoord op de vraag of er voor mensen met een smalle portemonnee en ouderen een culturele kortingskaart kan komen.  Een motie daarover is eind 2018 door Provinciale Staten aangenomen. Gedeputeerde Poepjes zegde toe er  binnenkort op terug te komen.