Veel waardering, geen steun voorstel Anders Formeren 50PLUS

Met zijn initiatiefvoorstel Anders Formeren kreeg 50PLUS-fractieleider Jan Waterlander veel lof van zijn collega Statenleden. Maar zijn voorstellen om voortaan een statenbreed programma te maken in plaats van een coalitieprogramma van enkele partijen, plus gedeputeerden te laten solliciteren voor hun benoeming, kreeg geen meerderheid.

Kern van het betoog van Waterlander: ‘Door open en transparant te zijn laat je de kiezer zien wat er met zijn stem gebeurt’.  Politiek en partijen geven nu vlak voor de verkiezingen veel geld uit aan advertenties, posters en flyers. Ze paaien kiezers met allerlei beloften. De dag na de verkiezingen gaan ze met elkaar in gesprek, grotendeels in achterkamertjes. Daar rolt een programma uit van enkele partijen, die vervolgens op een aantal onderwerpen de boel voor vier jaar op slot zet.
Als voorbeeld werd genoemd de gang van zaken rond het besluit over het windpark Nij-Hiddum Houw bij de Afsluitdijk. Daar was niemand gelukkig mee. Maar ja, nu eenmaal afgesproken in de coalitie van vier partijen.
Waterlander: ‘Je stemt op partij x en dan krijg je partij y erbij’. Dat is volgens hem een reden voor mensen om niet te stemmen. Met zijn voorstel om de mores van coalitiepartijen en fractiediscipline te doorbreken, verwacht hij dat op termijn de betrokkenheid van kiezers zal toenemen.
Rinie van de Zanden van de Partij van de Dieren beaamde dat. ‘Het vormen van een coalitie is het gebruik maken van macht en wordt door kiezers beleeft als een spelletje. Dat is oude politiek.’ Het verdwijnen van  coalitie en oppositie laat iedere partij in zijn waarde laat en maakt een vrij debat  mogelijk.
Sietze Schukking ging daar lijnrecht tegenin. ‘Politiek is het verzamelen en gebruik maken van macht.’ Aan het eind gaat het om de meeste stemmen. Hij vreest dat een Statenakkoord een nietszeggend stuk is waar een gedeputeerde niet mee uit de voeten kan. Hij voorspelt dat de zaken dan juist achter de schermen worden afgehandeld. ‘Dat is een drama voor kleine partijen. Die krijgen bij een coalitieakkoord nog wel eens een kans.’  
De huidige coalitiepartijen CDA (‘We moeten dit zorgvuldig doen’), VVD (‘Hoe voorkom je hiermee een nietszeggend programma?’) en FNP (‘Verkeerd tijdstip, zo vlak voor verkiezingen’) hadden elk hun eigen redenen om het initiatief van Waterlander (voorlopig?) onder het vloerkleed te vegen.
Behalve PVV, FFP en PvdD waren ook de andere fracties – hoewel genuanceerder – uiteindelijk tegen het voorstel.

Commissie bestuurlijke vernieuwing komt met advies
Ging hiermee het voorstel van Waterlander geheel ten onder? Nee. Want  de commissie bestuurlijke vernieuwing krijgt opdracht van Provinciale Staten een advies te schrijven voor de nieuwe Staten na de verkiezingen van 20 maart 2019. Een motie van de PvdA daarover,  haalde met steun van SP, PVV, CU, D66, PvdD, 50PLUS, FFP en lijst Schukking een meerderheid van 21 stemmen. CDA, VVD en FNP waren tegen.

De pessimist (‘het glas is half leeg’) zal zeggen: zo gaat dat in de politiek. Je parkeert een probleem bij een commissie. Daar zitten vernieuwers en afremmers bij elkaar. Het resultaat is een nietszeggend advies. Nou nee, zeggen de optimisten (‘het glas is halfvol’) dit is een begin. De zaak staat op de agenda. Veranderingen doe je in stapjes.

Waterlander zei aan het begin van het debat ‘ik breng mijn voorstel graag in discussie’. Dat is gelukt. De Staten namen er alle tijd voor en spraken 2,5 uur over het onderwerp.

Wordt vervolgd..

Bijlage: Initiatiefvoorstel 50PLUS Anders Formeren