Veel twijfels over gratis OV-dagkaart voor toeristen

Toeristen die minstens één nacht in Zuidoost en Zuidwest Fryslân verblijven krijgen vanaf eind april een gratis OV-dagkaart, de Fryslân Card. In 2018 zou een tweede proef moeten volgen voor heel Fryslân. Arriva voert de pilots uit. De 50PLUS Statenfractie wil van het college van GS weten of is onderzocht of toeristen in Fryslân wel behoefte hebben aan een gratis OV-kaart. De totale kosten van beide pilots bedragen € 2 miljoen. 

50PLUS fractievoorzitter Jan Waterlander vindt het "belachelijk dat Arriva naast de normale jaarlijkse provinciale Openbaar Vervoer subsidie van zo’n € 50 miljoen per jaar, nog eens € 2 miljoen voor een OV-kaart krijgt waarvan, zo lijkt het, de behoefte onder toeristen niet is vastgesteld. Waterlander: "Bovendien blijft het vreemd dat deze gratis dagkaart wel beschikbaar is voor bezoekers van buiten de provincie en niet voor eigen inwoners die een dagje uit willen."

De 50PLUS fractie wil ook weten waarom Zuidoost Fryslân deel uitmaakt van het experiment in 2017, terwijl Arriva adviseerde om dit gebied buiten de proef te houden. Verder heeft de 50PLUS fractie twijfels over de keuze van de criteria die bepalen of de pilot 2017 al dan niet een succes is. De fractie wil graag, dat ook het percentage van de toeristische overnachtingsaccommodaties dat deelneemt aan de proef, wordt meegenomen als criterium voor het bepalen van het succes van de proef.

50PLUS verzoekt het college van GS de evaluatie en conclusie over het al dan niet succesvol zijn van de proef in 2017 eerst toe te zenden aan Provinciale Staten, en pas daarna een besluit te nemen over de pilot 2018. Waterlander: "Het gaat om veel geld zonder dat we weten wat er mee wordt bereikt. GS denkt dat de gratis OV-kaart goed is voor de Friese economie en Fryslân aantrekkelijker maakt voor toeristen, maar kan dat niet aannemelijk maken."