Theun Wiersma zorgt voor primeur in Friese Staten

Aan de laatste Statenvergadering van 2021 op 15 december deed Theun Wiersma – net als een aantal anderen – online mee. Echter niet vanuit zijn woonplaats Drachten, maar vanaf Curaçao. De Leeuwarder Courant wijdde er het volgende artikel aan.

“Het gebeurde nog nooit in de meer dan vijfhonderdjarige Statengeschiedenis: een Statenlid dat vanuit het buitenland deelneemt aan de Friese Statenvergadering. 50Plus’er Theun Wiersma uit Drachten was de eerste door in te bellen vanuit het Curaçaose Julianadorp.

Een Statenlid dat overzees meedoet? Leg uit.

,,Mijn vriendin Geertje woont hier op Curaçao en we zoeken elkaar geregeld op. Het was de bedoeling dat ik met de kerstdagen en de jaarwisseling op Curaçao zou zijn. Ik zou volgende week vertrekken. Maar een paar weken geleden viel mijn vriendin van de trap. Ze brak haar hiel en zit nu in het gips. Ze zei dat ze wel graag zou willen dat ik bij haar kwam. Niet alleen omdat het praktisch is, maar ook voor de liefde. Toen heb ik besloten: dan ga ik een week eerder. Ik werk toch al vooral digitaal vanuit huis. Maandag ben ik op het vliegtuig gestapt. Wel heb ik een koffertje met spullen mee, want het werk en ook de Statenvergadering gaan wel gewoon door.”

Het op afstand meedoen is tijdelijk mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Maar is het niet heel onpraktisch om dat vanaf Curaçao te doen?

,,Je zit natuurlijk wel met het tijdsverschil van vijf uren. De wekker ging vannacht om vier uur en om vijf uur zat ik er klaar voor. In korte broek, want het is hier 29 graden. Voor het plaatje heb ik maar wel een overhemd aangetrokken. De verbinding is prima. Vanwege coronamaatregelen heb ik ook al eerder digitaal aan Statenvergaderingen deelgenomen, dus wat dat betreft is er geen verschil.”

En zo komen de tijdelijke coronaregels nu voor u mooi uit. Werkt het eigenlijk goed, dat op afstand vergaderen?

,,Ik heb de laptop aan met de iPad ernaast, en intussen via app contact met mijn fractiemedewerkers. Dat werkt prima. Digitaal werk je wel wat op achterstand ten opzichte van de mensen in de zaal. Het is moeilijker om abrupt ergens op reageren. Je kunt niet naar de microfoon lopen zoals dat in de zaal kan. En verder is het natuurlijk minder gemakkelijk samenwerken met andere Statenleden. Even op de wandelgang overleggen of een fractiekamer binnenlopen. Dat kan nu niet.”

Statenlid Theun Wiersma doet via een scherm mee aan de vergadering. Achter de tafel griffier Arnold Rosier (vooraan) en commissaris van de Koning Arno Brok. FOTO LC

Bent u van plan dit vaker te doen, meevergaderen vanaf Curaçao?

,,Dat is niet de bedoeling. Om Statenlid te zijn moet je natuurlijk ook in Friesland wonen. Op 10 januari ben ik weer terug in Nederland, ruim op tijd voor de volgende vergaderingen. Al blijf ik wel een groot pleitbezorger van het op afstand vergaderen. Je kunt wel anderhalve meter afstand houden, maar je pakt toch dezelfde deurkruk en dezelfde trapleuning vast. Zo creëer je met fysiek vergaderen wel de kans op besmettingen.”

En waarover spraken zij?

Het aanpakken van invasieve exoten

Exoten zijn planten of dieren die normaal gesproeken niet thuis horen in een bepaald gebied (zoals Europa) maar er wel voor komen als gevolg van menselijk handelen. En in bepaalde gevallen ontwikkelen die exoten zich zodanig dat ze de biodiversiteit bedreigen. Nationaal en internationaal is afgesproken dat dit moet worden tegen gegaan. In Nederland heeft het Rijk die verantwoordelijkheid bij de Provincie gelegd.

Over dit onderwerp werd een startnotitie besproken. En notitie waarin de hoofdlijnen van het beleid worden aangegeven. Volgens 50PLUS was deze startnotitie te veel ‘money-driven’ en kwam er niet goed uit wat de bedoelingen van Gedeputeerde Staten precies waren. Dat was ook wat Theun Wiersma in eerste instantie opmerkte. Gaandeweg werden de contouren duidelijker en werd er nog wat aangepast, waardoor 50PLUS uiteindelijk wel in kon stemmen met het voorstel.

Water: Kaderrichtlijn en Regionaal programma

Fryslân leeft met water. En dat water mag geen bedreiging voor de gezondheid zijn, maar veilig. Om er op te varen en om er van te drinken. En om binnen ‘de perken’ te blijven. Daarom worden er periodiek plannen gemaakt en bijgesteld. Over deze onderwerpen zijn de meesten het wel eens.

50PLUS vond dat in het Regionaal Waterprogramma te weinig aandacht was voor de invloed van grondwater op de funderingen van huizen. Voornamelijk in de veenweidegebieden, maar eventueel ook elders. Gedeputeerde Hoogland deed de toezegging dit nog wat meer in de tekst naar voren te laten komen.

Twee moties vreemd

Na wat hamerpunten bracht Forum voor Democratie nog een Motie Vreemd in om te komen tot een betere gecoördineerde opzet van de woningbouw in Fryslân. Hoewel de intentie van de motie niet onaardig was, bleken de doelstellingen van FvD toch wat vaag, al vaker besproken en terug te komen in andere onderwerpen over woningbouw. Behalve van D66 kreeg Forum er geen steun voor.

Tenslotte vroeg de PvdA in een motie om toch nog wat meer aandacht te besteden aan het gebruik van de Friese taal. Deze motie werd – met alleen PVV en Statenlid Goudswaard tegen – aangenomen.

 

Foto Leeuwarder Courant