Theun Wiersma geinstalleerd als Statenlid voor 50PLUS

Op donderdag 28 maart 2019 is Theun Wiersma beëdigd als nieuw Statenlid voor 50PLUS. Wiersma (geboortjejaar 1958). woont in Drachten en is geboren en getogen in Fryslân. In het dagelijks leven is hij manager Verenigingszaken en Communicatie bij It Fryske Gea, de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Daarvoor was hij o.a. werkzaam in het onderwijs, in de journalistiek, bij een landelijke vereniging voor management en deed hij onder meer studies (ortho)pedagogiek, management en public relations.

“Fryslân is een mooie provincie die haar bevolking veel te bieden heeft. Tegelijk is het ook een typische plattelandsprovincie waar belangrijke thema’s qua leefbaarheid spelen zoals: onderwijs, werkgelegenheid, wonen,  openbaar vervoer, veiligheid, goede infrastructuur en bereikbaarheid (bijvoorbeeld van ziekenhuizen) en de beschikbaarheid van zorg. En steeds belangrijker worden ook onderwerpen als duurzaamheid en zorg voor natuur en milieu." zegt Wiersma.

 

Maar wordt daarbij wel rekening gehouden met de positie en specifieke omstandigheden en behoeftes van ouderen? Welke dingen zijn voor hun nodig? Hoe zorgen we ervoor dat ouderen ook mee kunnen (blijven) doen?

Wiersma : “Veel ouderen voelen zich in de steek gelaten en zoeken erkenning van wat voor hun van belang is: inkomen, wonen, werk, recht op zorg, een goede leefomgeving, veiligheid. En “last but not least”: serieus worden genomen! Ik wil daar namens 50PLUS vorm en inhoud aan geven in de Provinciale Staten van Fryslân.”