Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) te gast bij 50PLUS Fryslân

Op 9 juli was een delegatie van het bestuur van de SFO op bezoek bij de fractie vergadering van 50PLUS Fryslân. De SFO is een samenwerkingsverband van de ouderenbonden PCOB, KBO, OSiF, CNV en FNV senioren. Besproken werd het Ouderen-Manifesto 2018-2019 van de SFO.

De SFO vindt – net als 50PLUS Fryslân – dat het provinciale bestuur ook vandaag de dag verantwoordelijk is voor beleidsterreinen die ook voor ouderen grote impact hebben. Het gaat vooral om onderwerpen als openbaar vervoer, wonen en zorg. De SFO wil daarom graag een gelijkwaardige gesprekspartner zijn van de provincie.  

Ook als het gaat om bijvoorbeeld spreiding van zorgvoorzieningen zou de provincie dit moeten realiseren in samenspraak met inwoners, gebruikers en potentiële gebruikers van deze zorgvoorzieningen. Zoals bijvoorbeeld ouderenbonden. Provinciale Staten hebben september 2017 ook een dergelijk voorstel van Partij van de Dieren, GrienLinks en 50PLUS aangenomen.

Besproken werd ook het  Ouderen – Manifesto 2018-2019 (PDF) waarin de SFO aangeeft wat wordt verwacht van de politieke partijen in Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten in de periode 2019-2023.