Statenfractie 50PLUS publiceert boek Trije Wierheden (Drie Waarheden)

In samenwerking met Uitgeverij Elikser is vandaag het boek “Trije Wierheden” (Drie Waarheden) verschenen. Een bundeling van zo'n 90 columns geschreven in het Fries en Nederlands waarin het Friese Statenlid Jan Waterlander (50PLUS) het politieke spanningsveld beschrijft tussen jouw waarheid, mijn waarheid en onze waarheid.

Het boek Trije Wierheden (Drie Waarheden) is een bundeling van zo’n 90 columns voor oud en jong met het accent op ouderen. Het is mede bedoeld als publieke verantwoording van de fractie 50PLUS in de Provinciale Staten van Fryslân over de periode 2015 tot en met 2018. "Een creatieve mix van publieke verantwoording enerzijds, en politieke inspiratie voor oud én jong, anderzijds."

50PLUS kreeg bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015, voor het eerst voldoende steun om plaats te mogen nemen op 1 van de 43 zetels in het Friese Parlement. Lijsttrekker Jan Waterlander werd fractievoorzitter en is sindsdien het gezicht van de 50PLUS Statenfractie.

In de inleiding schetst Waterlander het perspectief van 50PLUS Friesland en hoe door de 50PLUS-bril bekeken een aantal zaken steeds terugkomt, zowel binnen als buiten de Statenzaal. ‘We hebben gemerkt dat er een bepaalde samenhang zit in wat we namens onze kiezers naar voren willen brengen’, aldus Waterlander, ‘als kleine fractie zijn we slechts één van de spelers en in ons eentje kunnen we de wereld niet verbeteren, maar toch…’ Aan de hand van korte artikelen (gepubliceerd op www.50PLUS.frl) wordt het spanningsveld geschetst tussen jouw waarheid, mijn waarheid en onze waarheid. 50PLUS zoekt nadrukkelijk de verbinding op inhoud, vanuit de overtuiging, dat dit meer oplevert dan het simpelweg voor of tegen een voorstel te stemmen omdat het van de coalitie of de oppositie is.‘Wat duidelijk is, dat kiezers die op je gestemd hebben, willen dat je je er voor inspant -hun standpunt- te vertolken. Daarmee vertegenwoordig je ze! En dat resultaat is wat je minimaal moet binnenhalen,’ stelt Waterlander. In twee niet eerder gepubliceerde columns “Afrekenen” en “Resultaten” wordt daar uitgebreid op ingegaan.

Het boek is samengesteld onder redactie van statenlid Jan Waterlander, commissielid Pietsje Spijkstra en de fractieondersteuners Dick de Vries en Sjoerd van Aalsum.

Wilt u meer informatie? Een recensie-exemplaar van het boek ontvangen? Of een interview met de auteur? Dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286 of met de ondersteuning van de Statenfractie 50PLUS Friesland, 50PLUS@fryslan.frl, 058-2925817.

Het boek is o.a. verkrijgbaar via de webwinkel van Uitgeverij Elikser, zie deze link: https://www.elikser.nl/drie-waarheden-trije-wierheden.htm