Statenfractie 50PLUS Fryslân voor provinciale steun nieuw Cambuurstadion

De Statenfractie 50PLUS Fryslân vindt dat de provincie in actie moet komen om de bouw van een nieuw Cambuurstadion mogelijk te maken. Tegenover de Leeuwarder Courant noemt fractieleider Jan Waterlander een aantal argumenten die pleiten voor provinciale steun.

Een BVO is belangrijk voor city-marketing. Hetzelfde geldt voor ‘passieve recreatie’: publiek moet in een mooi stadion voetbal kunnen kijken. ‘’En jild is net in probleem, dat hat de provinsje genôch. In probleem is wol: wêr wolle jo it oan útjaan.”

50PLUS Fryslân geeft hiermee ook antwoord op een verzoek van de supporters van SC Cambuur (PDF) aan de provincie Fryslân. Die stuurde vorige week een brief aan alle Statenfracties met het verzoek om provinciale steun. Eén van de argumenten van de Leeuwarder supporters is dat indertijd de provincie ook de beurs heeft getrokken bij de bouw van een nieuw stadion voor SC Heerenveen.

Donderdag 5 juli zaten gedeputeerden Klaas Kielstra en Sietske Poepjes om tafel met een delegatie van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. Na afloop van dat gesprek kwam de gemeente Leeuwarden volgens de LC met een verklaring: ,,Vandaag was op het provinciehuis een gesprek over gebiedsontwikkeling WTC. Tijdens het gesprek is gesproken over de stand van zaken van het totale project. Door de gemeente Leeuwarden is een uitleg gegeven van de huidige stand van zaken. Over de inhoud van het gesprek worden geen mededelingen gedaan.’’

De sleutel lijkt hier het woord ‘gebiedsontwikkeling WTC’. Dit is een onderdeel van de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen Leeuwarden en Fryslân (PDF). Naar de letter van die overeenkomst is geen financiële steun van de provincie mogelijk. Maar wie in de geest van de overeenkomst wil handelen kan met de nodige creatieve lenigheid die mogelijkheid creëren. Dat opent de weg naar een indirecte bijdrage aan de bouw van het Cambuurstadion. Statenfractie 50PLUS  zou dat toejuichen.