Staten voor subsidie Zorgbelang Fryslân in 2019

Een door 50PLUS Fryslân ondertekende motie voor structurele steun aan Zorgbelang Fryslân haalde geen meerderheid. De belangenbehartiger voor zorgcliënten en zorgorganisaties krijgt in 2019 wel € 150.000 van de provincie.

De huidige coalitie van CDA, VVD, SP en FNP  die Fryslân bestuurt sprak in het coalitieprogramma af dat de provincie  Zorgbelang Fryslân zou blijven steunen. In de praktijk raakte de organisatie het structurele subsidie kwijt en moest het doen met incidentele subsidies. De PvdA, 50PLUS, ChristenUnie en GrienLinks dienden een motie in voor structurele steun van € 150.000 per jaar en kregen daarbij steun van coalitiepartij SP, D66 en PvdD. Te weinig voor een meerderheid. Wel werd de motie van SP – subsidie voor 2019 – door alle partijen gesteund, met uitzondering van PVV en FFP.

Spreiding zorgvoorzieningen
In het coalitieprogramma is ook afgesproken dat de provincie meer zeggenschap wil hebben over de spreiding van zorgvoorzieningen in de provincie. Het college heeft onlangs erkend dat dit niet is gelukt. Coalitiepartner FNP vindt dat de provincie te snel heeft opgegeven en kwam met een motie die door 50PLUS werd gesteund en een meerderheid in de Staten kreeg. Het college moet meer actief zijn bij de spreiding van zorgvoorzieningen wat betreft beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg in de regio, zoals herschikking Friese ziekenhuizen, regiodeals en krimpbeleid i.s.m het Rijk. In de aangenomen motie speelt ook Zorgbelang Fryslân, als belangenbehartiger van cliënten, een rol. Die moet daar bij betrokken worden. Jammer dat de FNP het dan bij het voorstel om Zorgbelang jaarlijks te subsidiëren af liet weten en zo een meerderheid voorkwam.