Slechter busvervoer naar dorpen en wijken: spreek u uit en spreek in!

“Provincie vergeet dorpen bij busplannen” kopte een nieuwsbericht op 19 februari jl. over de eisenlijst waaraan het busvervoer voor de periode 2022 – 2032 moet voldoen. Op de lijst waar openbaar vervoer moet worden aangeboden ontbreken namelijk sowieso dertien dorpen en buurtschappen. Dat moet en hoeft mijn inziens ook niet! Want we vergeten dan dat er in Fryslân ruim 400 kleine buslijntjes liggen. Bijvoorbeeld van It Heidenskip naar Workum, tussen Sibrandahûs en Oentsjerk, tussen Alde Leie en St Annaparochie.  Wist u dat niet? Nou, ik ook niet. Tot ik in Provinciale Staten mee mocht denken over de concessie, die het busvervoer van 2022 tot 2032 gaat regelen, en op internet een ‘boekje’ met 3.500 pagina’s ontdekte over de Opstapper. In een beperkt deel van Fryslân wel bekend. Het systeem bestaat al tien jaar, maar is wat mij betreft niet goed van de grond gekomen. Ik heb tijdens de stemming in Provinciale Staten over de busconcessie 2022-2032 voorgesteld om dit kleinschalig openbaar vervoer van en naar dorpen als provincie (weer) zelf in handen te nemen. Helaas was een meerderheid van Provinciale Staten daar niet voor. En zo gaat het vervoer op het platteland er nog bekaaider vanaf komen dan het nu al is. Dat zal ongetwijfeld nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Vinden we dat niet erg? Als Statenlid heb ik mijn mening gegeven maar sta hierbij nu langs de zijlijn. Zo is dat nu eenmaal geregeld. Maar vindt u dat het anders moet, laat u als inwoner dan horen! U heeft nog tot en met 17 maart de tijd om over het zogenoemde ‘Programma van eisen Busvervoer Fryslân’ uw mening te geven. Kijk daarvoor op www.fryslan.frl

Theun Wiersma

Fractievoorzitter 50PLUS

Provincie Fryslân

 

Dit artikel is op 25 februari 2020 verkort geplaatst in de Leeuwarder Courant.