Reis naar school voor jongeren goedkoper

De Provincie Fryslân komt voor een periode van 4 jaar met 2 subsidies voor 12 t/m 18-jarigen die met het openbaar vervoer naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit blijkt uit de brief die Gedeputeerde Staten op 10 juli 2018 aan Provinciale Staten hebben verzonden.  

De eerste subsidie is bedoeld voor scholieren die met de bus naar school gaan. Zij kunnen bij Arriva aanspraak maken op drie kortingsproducten. Voor de meest gebruikte stelt de provincie 1,4 miljoen euro beschikbaar. De tweede is voor scholieren die vanuit Stavoren, Hindeloopen of Koudum met de trein naar een school in Sneek reizen. Zij betalen nu zo’n 1.800 euro per jaar voor een abonnement. Gedeputeerde Kramer topt die prijs af tot 1.000 euro voor jongeren die instappen in Stavoren en Koudum. Wie in Hindeloopen de trein neemt krijgt een korting van 30 procent. In alle gevallen komen de kosten daarmee uit op zo’n 1.000 euro per jaar, zegt Kramer. Dat is vergelijkbaar met het tarief voor reizen met de Q-liner

Bij brief van 5 december 2017 werden Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de invoering van een nieuw tarievensysteem openbaar vervoer voor heel Friesland per 1 januari 2018. Daarin aangekondigde wijzigingen hadden grote gevolgen voor reizigers. Tarieven stijgen (4,3%), voordelige abonnementen vervallen en reizigers kunnen niet meer betalen met contant geld in de bus. Voor de reiskosten voor scholieren op het treintraject Stavoren-Sneek werd geen oplossing aangedragen ondanks het advies daartoe van reizigersplatform Rocov.

Voor 50PLUS en D66 redenen om het presidium te vragen de brief te agenderen voor de beeldvormende Statencommissie op 7 februari. Daarin werd door inwoners nadrukkelijk gevraagd om iets te doen aan de hoge reiskosten. Reizigersplatform Rocov adviseerde nogmaals naar een passende oplossing te zoeken en de gemeente Sudwest-Fryslân deed dat ook via een Manifest dat tijdens de vergadering werd uitgereikt. Gedeputeerde Kramer zegde daarop toe op korte termijn met Arriva om tafel te gaan. De brief van 10 juli is daar de positieve uitkomst van. 

Openbaar vervoer is een essentiële voorziening. De provincie heeft de maatschappelijke verplichting om voor heel Friesland een goed openbaar vervoernetwerk te realiseren, dat bijdraagt aan de leefbaarheid en bereikbaarheid. Veel scholieren, maar ook ouderen zijn aangewezen op openbaar vervoer. 50PLUS vindt dat de provincie (ook) voor deze groepen openbaar vervoer (fysiek en financieel) toegankelijk moet houden en voorzieningen op het platteland bereikbaar. Tariefverhogingen zetten dit nog meer onder druk en maken openbaar vervoer niet aantrekkelijker voor nieuwe reizigers.