Rede van Fryslân over circulaire economie

Via de "Rede van Fryslân" laat iemand zijn licht schijnen op de toekomst van Fryslân. Prins Carlos de Bourbon de Parme heeft op woensdag 25 mei 2016 de vijfde Rede van Fryslân gehouden. Het onderwerp was de circulaire economie. Hierin staat het hergebruik van goederen centraal. Prins Carlos voert vanuit het INSID (instituut voor duurzaam innovatie en ontwikkeling) een coalitie aan van ondernemers, bestuurders en wetenschappers, die Nederland een voortrekkersrol in de circulaire economie wil geven.

De Rede van Fryslân is te zien en te beluisteren op de website van de Provincie Fryslân (klik hier).

De circulaire economie is voor 50PLUS Fryslân een belangrijk onderwerp gezien vanuit het perspectief van huidige en toekomstige ouderen. In de circulaire economie wordt nagestreefd alles te blijven gebruiken, zodat grondstoffen niet uitgeput raken en toekomstige generaties niet op een vuilnisbelt wonen.

In tegenstelling tot Prins Carlos kreeg 50PLUS de handen niet op elkaar voor de motie over circulaire economie tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 23 september 2015 (lees hier meer). Maar het besef groeit en er wordt (terecht) keihard aan gewerkt. En daar gaat het om!