Provinciale steun voor expositie levend Fries erfgoed

Het Werkverband Friese Rassen organiseert in 2020 samen met Tresoar een grote expositie over levend cultuur erfgoed. Partij van de Dieren en 50PLUS Fryslân stelden voor om de expositie met € 10.000 te steunen. Een meerderheid van Provinciale Staten ging akkoord.

Het Werkverband Friese Rassen probeert de van oorsprong Friese en met Fryslân verwante maar vaak vrijwel verdwenen dierrassen, fruitrassen en landbouwgewassen te behouden.

Waaraan kun je dan denken?
Friese dierenrassen: het Friese paard, koeien, Fries-Hollandse Zwartbonte, Friese Roodbonte, Friese Melkschaap, Zwartbles, Friese Hoenders, Landgeit.
Friese nutsplanten: St. Jansrogge, Amelander Rogge, Ommelander Wintertarwe, Wintergerst, Zwarte Haver, Grijze Zandboekweit, Zwarte Veenboekwijt, Friese Gele Woudboon, de Reade Krobbe, de Leverkleurige Boon, de Gritney en Graddus Reuzen, het Koudumer Boontje, de Friese Kapucijner, de Zoete Grauwe Erwt, linzen.
Fries fruit: de Silvergieters Zwarte, de Stanza, Sint Jans Korfke.

Het Werkverband is in samenwerking met het nieuwe Landbouwmuseum in Leeuwarden al gekomen tot een expositie over niet-levend Fries erfgoed, waarbij in elk geval één paneel is gewijd aan levend Fries erfgoed en er is een demonstratieveld rond deze boerderij in opbouw met 122 Friese landbouwgewassen. Van juni t.e.m. september 2018 zijn die ook te bezichtigen in. Kijk voor data en aanmelding op de website van het Werkverband.