Onderzoek Friese Culturele Kortingskaart

Door culturele activiteiten blijven mensen meedoen en hun sociale contacten onderhouden. Het is nog gezond ook. Maar de persoonlijke situatie, zoals drukte, gezondheid, of financiën, kan een belemmering zijn. Een Friese Culturele Kortingskaart kan financiële drempels wegnemen. 

Veel Friesen nemen deel aan culturele activiteiten. Zowel in actieve vorm (het zelf uitoefenen van kunstzinnige activiteiten) als in passieve vorm (het bezoeken van voorstellingen en musea). Meedoen aan culturele activiteiten blijkt zelfs goed te zijn voor de gezondheid. Blijven meedoen, het onderhouden van sociale contacten zijn belangrijke voedingssupplementen. Maar de persoonlijke situatie, zoals drukte, gezondheid of financiën, kan een belemmering zijn om daadwerkelijk mee te (blijven) doen. 

Bij de uitwerking van het vervolg op Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad, is één van de thema’s: Iedereen doet mee! En bij cultuurbeoefening streeft de provincie naar een hogere deelname voor lagere inkomensgroepen en mensen die traditioneel niet zoveel op hebben met kunst en cultuur. Desondanks blijkt het aantal deelnemers aan kunst- en cultuurbeoefening af te nemen.

Daarom heeft 50PLUS een Motie ingediend om in het kader van Agenda 2028, samen met alle Friese gemeenten en het culturele veld, onderzoek te doen naar het uitgeven van een Friese Culturele Kortingskaart voor mensen met lagere inkomens.

Agenda 2028 is een samenwerking tussen de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en het culturele  veld. “Drie partijen die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om daadwerkelijk iedereen mee te laten doen”, aldus Jan Waterlander van 50PLUS.

De motie van 50PLUS, mee ingediend door de PvdA en Schukking, werd aangenomen met 23 statenleden voor en 18 tegen. De uitkomst van het onderzoek wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 aan de Staten voorgelegd.