Novi, Provi en Govi

Maandag 2 september 2019 was er een bijeenkomst over de Novi.

Huh, wat zeg je? Novi? Ja, de Nationale OmgevingsVIisie.

In 2021 wordt er de omgevingswet van toepassing. In die wet gaan zo’n 26 wetten op.

Als we nu iets willen in Nederland dan lopen we tegen een groot aantal regels aan, die vaak ook nog staan in verschillende wetten. En die elkaar soms ook tegen spreken.

Bij een initiatief vanuit de maatschappij zegt de overheid zelf nu een houding te hebben van: “nee dat mag niet;  tenzij”. Maar de overheid wil toe naar “ja dat mag;  mits”.  Edoch, wat valt er dan onder dat “mits”? Daarover heeft de wetgever bepaald dat er eerst zogenoemde omgevingsvisies moeten komen. ‘Visies’, meervoud, u leest het goed. Want niet alleen de Rijksoverheid komt met een omgevingsvisie (de Nationale OmgevingsVIsie) Maar ook de Provincie met een Provi en de gemeente met een …juist Govi. Met inbreng van degene om wie het gaat: de burger. En dus organiseerde 's Rijks overheid een bijeenkomst.

Maar tijdens deze avond zagen we een groot aantal ‘usual suspects’. Statenleden, hun medewerkers, mensen uit de gemeentelijk politiek, ambtenaren en mensen die toch al gewend zijn de belangen van hun club onder de aandacht van de politici te brengen. Slechts een enkele geïnteresseerde burger bleek toevallig een klein bericht in de Leeuwarder Courant of het Friesch Dagblad gelezen te hebben, waarin stond dat  deze avond er was. Een gemiste kans. Waarom niet een paginagrote advertentie waarin de Rijksoverheid de burgers oproept om naar zo’n bijeenkomst te komen?

Maar goed, Binnenlandse Zaken leek toch hoofdzakelijk te willen zenden deze avond. En veel dingen zijn nog onduidelijk. Bijvoorbeeld wie betaalt wat? Toegegeven werd dat voor oplossen van bijvoorbeeld de veenweideproblematiek veel geld nodig is. Hoe dat (o.a. financieel) opgelost gaat worden gaat later in ‘uitvoeringsprogramma’s’ vast gesteld worden. Maar de over de suggestie voor een verbeterde spoorverbinding (Lelystad – Emmeloord – Heerenveen – Drachten – Groningen; de zogenaamde Lelylijn) werd door de dienstdoende ambtenaar van Binnenlandse Zaken al snel gezegd: “wij hebben in de omgevingsvisie er voor gekozen om uit te gaan van de huidige infrastructuur en die te verbeteren”. Later werd er aan toegevoegd dat “het nog maar een visie is waarop nog gereageerd kan worden”. Ofwel: Fryslân doe je best en dan gaan we als Rijk misschien door de bocht.

Zo’n opstelling valt dan toch een beetje tegen. Zeker als je als overheid wilt en dat initiatieven van onderop vaker gehonoreerd zouden moeten worden.

Voor degene die deze avond gemist heeft (en dat kunnen wij ons goed voorstellen; wij kwamen er ook bij toeval achter dat deze bijeenkomst er was): u kunt uw zienswijze kwijt via www.platformparticipatie.nl.  Oef, dat vergt wel enige studie.

Zoals gezegd: wij vinden het een gemiste kans dat er niet meer aan gedaan is om er meer burgers bij dit onderwerp te betrekken. Want op deze manier haken ons inziens meer burgers af dan dat zij gaan participeren.

50PLUS zal deze ervaring inbrengen bij de behandeling van de Provinciale OmgevingsVIisie. Want die komt de komende periode voor inspraak te liggen. Dat moet en zal beter onder de aandacht van de Friese burger gebracht moeten worden dan de Rijksoverheid nu heeft gedaan met de Novi.

Verder gaat 50PLUS er bij Gedeputeerde Staten op aandringen dat er een goede samenhang komt vanuit de inbreng van de burgers op de Novi, de Provi en de Govi. Wij hopen dat deze termen u inmiddels duidelijk zijn.