Na de verkiezingen: 50PLUS verbaasd over gang van zaken bij (in-)formatie.

In het gesprek met informateur Van der Molen heeft 50PLUS gezegd verbaasd te zijn over de gang van zaken rondom de (in-)formatie.

Eind vorig jaar heeft 50PLUS voorgesteld om in de provincie tot een andere opzet te komen voor de vorming van een bestuur. Na de verkiezingen zouden dan alle fracties om de tafel gaan zitten en een gezamenlijk ‘opgavenprogramma’ opstellen. Dat is een soort ‘boodschappenlijst’ met zaken waar de provincie zich de komende vier jaar mee bezig zou moeten houden. Vervolgens zouden er gedeputeerden van buiten de partijen moeten komen, die zich met de uitvoering van die zaken bezig zouden gaan houden. Onder toeziend oog en met inspraak van de Statenleden.

Deze opzet ging de meeste partijen te ver. Echter, het ‘oude’ presidium ( alle fractieleiders  en de Commissaris van de Koning) adviseerde het nieuwe presidium (dus de nieuwe fractieleiders) om éérst zo’n opgavenprogramma op te gaan stellen en pas daarna tot vorming van een coalitie (‘regeringspartijen’) te komen.

Zo gaat het op dit moment echter helaas niet. Informateur Van der Molen is direct gaan onderzoeken  welke partijen het beste met elkaar het toekomstige College zouden kunnen gaan vormen.

“We zijn maar een kleine partij, dus ons past bescheidenheid’,  zegt Theun Wiersma, nieuw Statenlid voor 50PLUS in de provincie. “Maar je ziet door opkomen van Forum van Democratie dat een grote groep burgers wars is geworden van de traditionele politiek. Het verrast ons dan ook dat het nu gaat zoals het  altijd gaat. Een aantal  partijen lijken zo, tegen gemaakte afspraken in, opnieuw de dienst uit te gaan maken. ”

Uiteraard zal 50PLUS zijn uiterste beste doen om de onderwerpen die ouderen aan het hart gaan op het gebied van wonen, zorg, openbaar vervoer, werkgelegenheid en kunst en cultuur alsnog op de agenda te krijgen.

50PLUS is niet alleen verbaasd over de gang van zaken bij Provinciale Staten. Ook bij het Wetterskip is dezelfde ontwikkeling te zien. Daar wil de uiteindelijk alsnog voor 50PLUS gekozen Jan Dogterom*  zijn ervaringen inzetten om bruggen te bouwen.

* In eerste instantie kreeg 50PLUS te horen dat men geen zetel kreeg in het bestuur van het Wetterskip, maar dat bleek bij de definitieve telling fout te zijn. Ook in het Wetterskip is 50PLUS vertegenwoordigd