"Mensen vertellen liever niet dat ze het niet betalen kunnen"

Een zin die bleef hangen tijdens en na afloop van de Statencommissie in het Provinciehuis over het nieuwe tarievensysteem van Arriva per 1 januari 2018.

Mevrouw Dijkstra uit Molkwerum plaatste die opmerking toen ze haar verhaal deed over de tarieven die Arriva hanteert voor scholieren van 12 tot 18 jaar op het traject Stavoren - Sneek: 1.800 euro per kind per jaar om precies te zijn. Dijkstra stond niet alleen met haar noodkreet iets te doen aan de hoge reiskosten. Reizigersplatform Rocov adviseerde de provincie in 2017 om naar een passende oplossing te zoeken evenals de gemeente Sudwest-Fryslân nu doet in een manifest dat tijdens vergadering werd uitgereikt. Gedeputeerde Kramer zegde daarop toe op korte termijn met Arriva om tafel te gaan.

Het was één van de uitkomsten van het door 50PLUS en D66 aangevraagde debat over het nieuwe tarievensysteem in het openbaar vervoer in Friesland. Wijzigingen die de Staten terloops via een brief van GS ter kennisneming was toegestuurd in december. Uit onderliggende stukken bleken overigens meer wijzingen zoals het niet meer contant kunnen kopen van een kaartje in de bus. Statenleden vroegen zich hardop af of zij daar niet eerst iets over hadden moeten zeggen. De eindverantwoordelijkheid en zorg voor het openbaar vervoer in Friesland ligt immers bij provinciale staten en niet bij gedeputeerde staten.

Ondanks toezeggingen van de gedeputeerde beraadt een aantal partijen zich nog over het indienen van moties over dit onderwerp tijdens de Statenvergadering op 21 februari.