Landbouwagenda

Tijdens de Statenvergadering van 22 september werd – naast afscheid nemen van gedeputeerde Sander de Rouwe en installatie van zijn vervanger Friso Douwstra – feitelijk maar één onderwerp behandeld: De landbouwagenda.

Sommige partijen vonden in de commissievergaderingen dat het voorstel niet behandeld zou moeten worden, omdat het niet ‘voldragen’ was. Maar uiteindelijk besloot de meerderheid (w.o. 50PLUS Fryslân) het er toch met elkaar over te hebben.

Theun Wiersma heeft er over gezegd:

“Voorzitter,
De provincie wil naar een natuurinclusie kringlooplandbouw in Fryslân in 2030. Daarvoor zijn 22 actiepunten geformuleerd en worden er een negental uitgevoerd. Voor de overige ontbreekt nog het geld.

50PLUS begrijpt dat we niet in één keer van de vloer op de zolder kunnen stappen. Al was het maar omdat de boeren het wel mee moeten uitvoeren. We constateren dat de reacties van hun vertegenwoordigers gemengd zijn. Waar bijvoorbeeld LTO-Noord kritisch constructief meedenkt, is Farmers Defense Force behoorlijk tegen.

Wat we missen is hoe individuele boeren erover denken. Daarom dienen we de motie van de FNP om een enquête te houden onder boeren mee in.

Voorzitter,
We hebben in de Beeldvormende Commissie de gedeputeerde gevraagd wat er gedaan is met de in de ogen van 50PLUS waardevolle adviezen van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. Het antwoord vonden we wat vrijblijvend en niet helder.

Daarom dient 50PLUS de motie van lid Goudzwaard mee in. Die motie vraagt om met eindbeelden te komen waar we naar toe willen. Ook de motie van GrienLinks dient 50PLUS mee in. Die vraagt om duidelijkheid in de gebiedsgerichte aanpak en een effectieve inzet van actiepunten. Deze motie kan helpen om de integraliteit en samenhang van de landbouwagenda met andere provinciale plattelandsthema’s te realiseren. Dat is eveneens een advies van de PCLG.

Tenslotte voorzitter,

50PLUS dient ook de motie van de ChristenUnie graag mee in. Die vraagt om een heldere route en doelstellingen en mijlpalen te benoemen bij het Transitiefonds van € 1 miljoen. “

Alle moties, die 50PLUS mee indiende zijn aangenomen.