Laatste bericht Theun Wiersma op deze site

Naar aanleiding van het bericht dat Theun Wiersma vanaf april 2023 kiest voor de FNP heeft het Hoofdbestuur van 50PLUS (vereniging) besloten om Wiersma het lidmaatschap van 50PLUS (vereniging) te ontnemen. Theun Wiersma mag 50PLUS niet meer vertegenwoordigen; aldus het Hoofdbestuur van 50PLUS (vereniging). Hoewel de vraag is of dit juridisch houdbaar is accepteert Theun Wiersma en en ander. Hij zal dan ook per 1 september a.s. als onafhankelijk Statenlid binnen Provinciale Staten van Fryslân acteren.

Hierbij de reactie van Theun Wiersma op het besluit van het Hoofdbestuur van 50PLUS (vereniging). 

"Het afgelopen jaar ben ik mij steeds meer verbonden gaan voelen met de FNP. Ik ben in februari dan ook lid geworden van deze partij. Op maandag 2 mei heb ik daarom aan het bestuur van 50PLUS afdeling Fryslân laten weten dat ik bij de volgende verkiezingen (maart 2023) voor provinciale staten in Friesland niet herkiesbaar zal zijn voor 50PLUS.

Het leek mij wel zo transparant toe om dit op dat moment, ruim voor de volgende verkiezingen voor provinciale staten, kenbaar te maken. Immers dan was er nog alle gelegenheid om op zoek te gaan naar een nieuwe lijsttrekker en kandidaten voor de kieslijst.

Ik wilde mijn statenlidmaatschap voor 50PLUS deze periode gewoon afmaken en het geluid van de 50PLUS-kiezer tot maart volgend jaar blijven uitdragen. Dat doet immers recht aan de kiezers die in 2019 op mij hebben gestemd. En ik sta nog steeds geheel achter het verkiezingsprogramma dat in 2019 is vastgesteld.

Ook wilde ik dat de fractie tot de verkiezingen van maart 2023 gewoon zou blijven bestaan en functioneren. Er zijn twee mensen in dienst van de stichting die de fractie 50PLUS ondersteunt. Ook hun belang speelde mee voor mij. Mede gezien de goede sfeer, waarin we ons werk de afgelopen jaren gedaan hebben.

M.a.w. er hoefde wat mij betreft niets te veranderen tot april volgend jaar. En ik zou 50PLUS positief in het nieuws kunnen blijven brengen met mijn inbreng in de Staten.

Helaas bleek het hoofdbestuur van 50PLUS daar een andere mening over te hebben. Zij heeft mij het lidmaatschap van 50PLUS ontnomen en besloten dat ik 50PLUS niet meer mag vertegenwoordigen als statenlid.

Dat betreur ik, omdat dit alleen maar schade aan de partij kan berokkenen.

Na intern overleg binnen de fractie en met de griffier van de provincie Fryslân is door mij besloten om mijn lidmaatschap van de provinciale staten van Fryslân als onafhankelijk statenlid voort te zetten. Daarbij zal - indachtig het mandaat dat ik van de kiezer heb gekregen - het verkiezingsprogramma van 50PLUS Provinciale Staten Friesland 2019-2023 – dat mede onder mijn verantwoordelijkheid is opgesteld - als leidraad blijven dienen.

De verandering van mijn werkwijze naar onafhankelijk Statenlid vraagt om een zorgvuldige werkwijze, o.a. wat betreft de belangen van de werknemers van de fractie en het aanpassen van de statuten van de stichting "Fractieondersteuning 50PLUS Fryslân Provinciale Staten". Het streven is dat het hierboven gestelde uiterlijk per 1 september a.s. gerealiseerd zal zijn.

Theun Wiersma"