Kritiek 50PLUS op provincie om inzet voor scholierenverkiezingen

Statenlid Jan Waterlander van 50PLUS vindt het principieel onjuist dat de provincie zich inzet voor schaduwverkiezingen voor scholieren.

Op 20 maart volgend jaar zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Een dag eerder worden er dan op sommige scholen ‘schaduwverkiezingen’ georganiseerd. Samen met de provincie Zeeland werkt Friesland aan plannen om jongeren meer bij de politiek te betrekken.

Waterlander vindt dat niks. ,,Ik soe itselde sizze as it allinnich om bewenners fan soarchtehûzen gean soe’’, zegt de 50PLUS’er. Slechts één specifieke doelgroep uitkiezen voor schaduwverkiezingen zorgt voor een vertekend beeld, zegt hij.

Volgens hem scoren GroenLinks en D66 relatief goed onder scholieren, zoals 50PLUS dat naar zijn verwachtingen onder ouderen zou doen. Daar gaat onvermijdelijk een signaal vanuit naar de verkiezingsdag zelf, stelt Waterlander: ,,It is foarsorteare op de echte ferkiezingsútslach.’’

Tegen zijn collega-fractieleiders in Provinciale Staten zei hij woensdag dat het juister zou zijn om álle groepen te benaderen die niet stemmen. Hij overtuigde de meerderheid echter niet.

 

Bron: Leeuwarder Courant, 11 september 2018