Kamervragen over middeling bij wisselend inkomen ouderen

De Belastingdienst kent een bij veel ouderen niet bekende regeling van "middeling". Die regeling houdt in, dat bij sterk wisselende inkomsten over een periode van 3 aaneengesloten jaren, je inkomstenbelasting mag "middelen". Dus als je wisselende inkomsten hebt en dus ook over box 1 (inkomsten uit werk) een verschillend belastingpercentage verschuldigd bent, mag je de inkomsten over 3 jaren middelen en herberekenen.

Voor een Belastingdienst die het ons steeds gemakkelijker wil maken en steeds meer zelf alles invult, zou "middeling" een standaard service kunnen zijn! Zover is het nog niet, maar er zit beweging in. 

Zo heeft de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Financiën over de complexiteit van het belastingstelsel en mogelijke verbetering van voorlichting en informatievoorziening aan belastingplichtigen. O.a. wordt gevraagd hoe de bij veel ouderen minder bekende fiscale regeling van "inkomstenmiddeling" bekend wordt gemaakt aan belastingplichtigen en of het makkelijker gemaakt kan worden. Voor de volledige brief aan de Staatssecretaris klik hier

Meer achtergrond informatie over het onderwerp "middeling" is te vinden in een weblog door Jan Waterlander van 8 april 2016 waarin wordt bepleit, dat middeling bij een wisselend inkomen van ouderen een automatisme moet zijn van de Belastingdienst. (klik hier).