Initiatiefvoorstel voorlopig van tafel

50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren hebben hun initiatiefvoorstel ingetrokken nadat de coalitie (CDA, VVD, FNP, SP) een amendement indiende, dat naar mening van de initiatiefnemers in onvoldoende mate de noodzakelijke stip op de horizon zou zetten.

"We halen ten aanzien van dit initiatiefvoorstel op dit moment niet met elkaar de eindstreep. Er ligt een amendement van de coalitie wat, als het wordt aangenomen, ertoe leidt dat wij van mening zijn dat in onvoldoende mate de noodzakelijke stip op de horizon wordt gezet. Het is niet meer het voorstel zoals de initiatiefnemers dat beoogden. De initiatiefnemers hebben daarom besloten het voorstel in te trekken."

50PLUS – Jan Waterlander
ChristenUnie – Reitze Douma
D66 – Margreet Mulder
GrienLinks – Retze van der Honing
Partij van de Arbeid – Hetty Janssen
Partij voor de Dieren – Rinie van der Zanden