In welke tijd leven we?

Eind 2019 stelde ik binnen de fractie van 50PLUS in de Friese Staten voor om zo nu en dan digitaal te vergaderen in plaats van fysiek. Koudum-Leeuwarden is 40 minuten heen reizen, maar ook weer 40 minuten terug. Met de auto, want na negen uur ’s avonds kom ik met de trein niet meer thuis en met de bus vraagt een enkele reis ongeveer twee uur. De fractie ging akkoord.

Let op! Dit was nog vóór corona. We beproefden Skype, met enige moeite door de servicedesk van de provincie op onze laptops gezet. Even wat koudwatervrees, maar het ging goed. We vergaderden effectief. En nu, begin 2022 weten we niet anders meer. “Zullen we even teamsen” is een gevestigde kreet geworden binnen de fractie. En binnen de kortste keren zitten we ‘bij elkaar’ (Drachten – Leeuwarden – Ritsumasyl – Koudum).

Provinciale Staten ontdekte de mogelijkheden ook. Maar ook ontstonden er hybride bijeenkomsten waarbij deelnemers de keuze hebben tussen fysiek of online aanwezig “deel te nemen” in de vergaderzaal. Stemmen gaat dan, zo is afgesproken, alleen online.

Zo kon het gebeuren dat ons statenlid Theun Wiersma digitaal aan de laatste Statenvergadering van 2021 deelnam. Deze keer niet vanuit zijn woonplaats Drachten, maar vanaf Curaçao. Aanvankelijk zou hij een aantal dagen na deze vergadering naar Curaçao vliegen. Maar omdat zijn daar wonende vriendin met lichamelijk ongemak zat, besloot hij eerder te gaan. Hij had dit vooraf besproken met zijn werkgever en netjes gemeld bij de Commissaris van de Koning. Geen probleem dus.

Een primeur, zo viel het de Leeuwarder Courant op. Een statenlid die vanuit het buitenland deelneemt aan een Statenvergadering, dat was nog nooit eerder gebeurd. En oh ja, of Wiersma even een foto kon sturen. Natuurlijk. Vanachter zijn werkbureau daar en in overhemd en met (een nette) drie kwart broek. Nog steeds geen probleem.

Bij de volgende vergadering van het presidium, het overleg van de fractievoorzitters, meende echter fractievoorzitter Sijbe Knol van de FNP er een punt van te moeten maken, zo las ik in de LC van 21 januari.

Waarom? Wilde hij Wiersma de maat nemen? Als een collega-volksvertegenwoordiger verzaakt dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar dat was hier totaal niet het geval!  Reglementair was het toegestaan. En het is toch juist te prijzen dat een statenlid zich zo verantwoordelijk voelt en zijn taak zo serieus neemt dat hij er al het mogelijke aan doet om zijn bijdrage te kunnen leveren? Om vijf uur (plaatselijke tijd) ’s ochtends meldde Wiersma zich dan ook aanwezig via de camera en nam vervolgens de hele dag online aan de vergadering deel.

Hoezo kan dit de heer Knol dan storen? Door de corona-pandemie hebben we versneld en versterkt mee gemaakt dat we elkaar heel snel kunnen spreken en zelfs zien, zonder te moeten reizen. Het maakt voor de kwaliteit van je werk dan geen verschil of je in Drachten, Curaçao of bijvoorbeeld in Timboektoe zit. En met een neutrale achtergrond op je scherm weet de kijker niet eens waar iemand zich werkelijk bevindt. Op de vraag onlangs aan minister Wopke Hoekstra of hij zijn vicepremierschap wel goed kon vervullen nu hij als minister van buitenlandse zaken vaak in het buitenland zou verblijven, was zijn antwoord iets als: “Ach, met alle moderne communicatiemiddelen zit je heel snel ‘bij elkaar’.”

Je kunt er dus zelfs aan gaan denken om – als corona minder of geen invloed meer heeft op de maatschappij – dat soort vormen van hybride vergaderen te handhaven. Ziet een partij als de FNP dat niet en wil zij liever de dingen bij het oude laten? Geen veranderingen in ús Fryslân? Tradities hebben uiteraard een waarde, maar pas op dat je niet onder een steen blijft leven! Je wilt als Friese bevolking toch ook mee gaan in de ontwikkelingen op deze aardbol? De toekomst is aan degenen die denken in mogelijkheden. De digitale snelweg biedt er vele!

Ik zou zeggen: het is niet langer 1896 toen de Statenzaal werd ingewijd. Een prachtige zaal, maar – zo is gebleken - niet per sé meer nodig om alleen dáár je werk als Statenlid te kunnen doen. En ‘online’ alleen vanaf je woonadres mee doen is veel te kortzichtig.

Rob Goedhart

Beleidsadviseur Statenfractie 50PLUS / Op persoonlijke titel

 

Dit artikel is eerder verschenen in de Leeuwarder Corurant van 28 januari 2022.

 

In dat artikel staat niet vermeld dat Theun Wiersma - buiten een korte tijd ziekteverlof - alle bijeenkomsten (Staten, commissies, expert- en informatiebijeenkomsten) heeft bij gewoond. Zelfs dus vanaf Curacao. En alles mede mogelijk gemaakt door de hedendaagse techniek.