Hoe leg ik dit uit aan de kiezers?

De berichtgeving over 50PLUS werd vorige week breed uitgemeten in de media. Twee landelijke ledenvergaderingen in drie dagen is ook voor 50PLUS best bijzonder, laat staan hoe het verloop van die bijeenkomsten was.

Mensen lezen kranten, luisteren radio en kijken TV. De berichtgeving over 50PLUS vorige week kreeg ruimschoots aandacht van bijna alle media. Twee landelijke ledenvergaderingen in drie dagen is ook best bijzonder, laat staan hoe het verloop van die bijeenkomsten was.

Leden en kiezers uit Friesland zijn, op een enkele uitzondering na, aangewezen op de media. Want wie reist er op donderdagavond van Friesland naar Driebergen om er vervolgens op zaterdag nog een keer naar toe te gaan? Daar is vast over nagedacht. Het provinciaal afdelingsbestuur verstrekt geen informatie, legt niets uit en wekt ook niet de indruk de leden in Friesland te vertegenwoordigen. Misschien op de ledenvergadering, maar wie komen daar? En als het ook daar gedoe is, wie gaan daar dan naar toe?

Leden uit Friesland, maar misschien wel alle leden, die bij zulke vergaderingen aanwezig (kunnen) zijn, zijn bovenmatig nieuwsgierig, hebben een persoonlijk belang of beschikken over een bovenmatige plichtsopvatting. Kiesgerechtigden, die in maart naar de stembus mogen, zijn dus vooral aangewezen op de media. Daar is niks mis mee. Ze krijgen nog dezelfde dag of hooguit de volgende, berichtgeving voorzien van commentaar. En, je kunt zeggen wat je wilt, als vergaderingen zo verlopen is de pers er zeker bij.

Dit neemt niet weg dat het ook vragen oproept en er twijfel blijft bestaan. Ik ben daarop diverse malen aangesproken. De meeste mensen reageren al niet meer verbaasd over het gedoe bij 50PLUS. Er klinkt zelfs medelijden door in de opmerkingen. ‘’Het is weer goed mis bij je club, kun je daar nog wel tegen?”

Normaal gesproken maak ik problemen vooral niet groter dan ze zijn en zwak ik het gerommel af. Maar steeds vaker zie ik de twijfel toeslaan bij mijzelf. Hoe moet ik dit uitleggen? Kan ik dit nog uitleggen? Wil ik dit nog uitleggen?

Ik houd het soms bij feiten: slecht bestuur, interne regels die niet worden nageleefd, leugens die verteld worden. Ik heb het ook over persoonlijke belangen, dat mensen het misschien wel goed bedoelen, maar vul maar in. Van mij mag openheid en transparantie worden verwacht, oprechtheid, eerlijkheid en een zekere mate van deskundigheid. Ik weet dat een kleine groep er een potje van maakt en toch in het zadel blijft zitten. Dat kan dus. En die anderen dan? Wie zijn dat eigenlijk? Op grond waarvan stemmen zij voor of tegen een voorstel? 

Velen hebben de partij inmiddels verlaten omdat ze geen resultaten zagen en al het gedoe spuugzat waren. Velen waren positief betrokken en hadden van grote waarde kunnen zijn voor de partij en de achterban. Er zijn ook leden die hoe dan ook bij "de club" willen blijven. Niet om te vergaderen maar omdat ze het belangrijk vinden dat er voor de ouderen een partij als 50PLUS is. Die blijven (nog) lid.

Mensen vragen mij: Waarom zou ik eigenlijk lid worden? Ik kan uitleggen dat het voor de partij belangrijk is om zoveel mogelijk leden te hebben, maar dat bedoelt de vragensteller meestal niet. “Ben ik er voor de partij of is die er voor mij?" Wat heb ik aan mijn lidmaatschap?

In plaats van uitleggen waar de partij voor staat moet ik me steeds vaker verontschuldigen. De ene helft van het kortgeleden door de leden gekozen partijbestuur die de andere helft eruit wil hebben, en omgekeerd een voorzitter die geen kans onbenut laat om een deel van zijn bestuur te lozen. Leden die geen zin hebben in gedoe zijn niet geneigd naar oorzaken te zoeken maar volgen een meerderheid. Het zijn kleine groepen, soms twee of drie leden, die de toon zetten. Wie gelijk heeft krijgt het soms niet. Vals spelen loont soms meer dan “gewoon” de vastgestelde regels en afspraken volgen. En als de meerderheid van het bestuur of de meerderheid van de aanwezige leden dat goed vindt, is het dan goed? En als ik niet bij die meerderheid wil horen, wil ik dan wel bij die minderheid horen?

Kan en wil ik met goed fatsoen uitleggen wat er zou kunnen spelen? Of moeten anderen dat maar proberen uit te leggen? Ik weet het niet.

Ik hoor ook dat er bij elke partij wel wat is, dat dit nu eenmaal bij de politiek hoort, zeker bij een ouderenpartij. Maar wat vind ik daarvan? Ik wil geen vuile was buiten hangen, maar als anderen dat onder aanvoering van mijn partijvoorzitter wel doen? Wil ik dat dan uitleggen?

Je kunt stellen, dat bijna alle 50PLUS leden bij andere partijen een verleden hebben dat ze meenemen. Dat kan conflicten in de hand werken, maar het zou juist ook relativerend kunnen werken. Je kunt denken, dat een partij als 50PLUS opportunisten aantrekt. Baantjesjagers, die bij een vrij jonge partij sneller omhoog kunnen vallen dan bij gevestigde partijen.

De ouder wordende mens korten op pensioenen, opschroeven AOW-leeftijd, minder zorg en langer thuis wonen, minder kans op werk voor ouderen, allemaal belangrijke aandachtsgebieden voor 50PLUS. We zijn er voor de ouderen en ontlenen ons bestaansrecht in belangrijke mate aan de problemen waarvan wij zeggen dat wij ze willen oplossen. Dat is knap lastig! Gaan we erin slagen ons zelf overbodig te maken? Of, slagen we erin anderen zo van ons gelijk te overtuigen dat alle politieke partijen zich gaan inzetten voor ouderen?

Ik word op verschillende gedachten gebracht door vragenstellers en probeer het geruzie niet meer uit te leggen omdat het niet geloofwaardig zou overkomen. Als je kiezers bij de partij wilt betrekken dan wint geloofwaardigheid en betrouwbaarheid het sowieso van welke uitleg dan ook. En als uitleggen niet meer werkt en geloofwaardigheid en betrouwbaarheid in het geding zijn, dan lost “het probleem" (wat dat ook mag zijn) zich uiteindelijk ook vanzelf op. Ook dan beslist een meerderheid. Ook dan beslist de kiezer die zijn eigen afwegingen maakt.

Ondertussen probeer ik al mijn tijd en energie te steken in datgene waarvoor ik gekozen heb voor 50PLUS en waarvoor ik in Provinciale Staten ben gekozen. En daar moeten we het mee doen. Het is niet anders!

Jan Waterlander,

fractievoorzitter 50PLUS Fryslân

 

N.B. Reacties die zijn bedoeld om het WEL te kunnen uitleggen zijn welkom.