Gerard Timmerman beedigd als 'eerste opvolger'

Op dinsdag 10 april is Gerard Timmerman beëdigd als 'eerste opvolger' voor Statenlid Theun Wiersma. Timmerman stond tweede op de lijst van 50PLUS voor de Statenverkiezingen in maart 2019. Voor een fractie met één vertegenwoordiger is het lastig om alle zaken en met name bijeenkomsten bij te houden die rond het Statenlidmaatschap spelen. Daarom mag de 'eerste opvolger' mee spreken en doen in commissies. Bij het uiteindelijke stemmen heeft alleen het Statenlid stemrecht.

Gerard Timmerman (geboortejaar 1955) is geboren als een boerenzoon, heeft zelf vee gehad en voelt zich dan ook sterk verbonden met de agrarische sector. Momenteel is hij werkzaam als vastgoedontwikkelaar, waarbij hij zich met name richt op het realiseren van woonvormen voor ouderen.

“Agrariërs en ouderen in Fryslân zijn de twee groepen waar ik mij graag sterk voor maak. Ik vind dat je mensen aan het woord moet laten wat betreft onderwerpen die hun aangaan en dat je naar ze  moet luisteren. En dat gebeurt gewoonweg te weinig! Dat geldt in het bijzonder voor ouderen. Laat ze vertellen waar ze tegen aan lopen. Er heerst momenteel veel onvrede onder 50-plussers over hoe de huidige regering – en dus diverse politieke partijen - met ze omgaat. Het lijkt wel of ouderen niet meetellen! Ik wil dat veranderen en weet dat veel mensen het met me eens zijn.”