Fryslân op weg naar een circulaire economie

De Statenfractie 50PLUS heeft vanaf de start van de huidige Statenperiode een pleidooi gehouden voor het circulair maken van de Friese economie. Binnen en buiten het Provinciehuis zijn er meer en meer voorstanders en meelifters van een circulaire economie. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft ook ambitieuze doelstellingen gemaakt, die op 28 maart  2018 door Provinciale Staten zijn beoordeeld. De circulaire plannen van GS worden door de Statenfractie 50PLUS van harte gesteund.

Fractievoorzitter Jan Waterlander van 50PLUS bracht in dat "wij als Statenleden de natuurlijke neiging hebben om alles precies te willen regelen en dicht te spijkeren, maar dat werkt niet bij circulaire economie." De samenleving slaat een nieuwe weg in met de overgang naar een circulaire economie. Dat zal enkele generaties duren en dat betekent dat wij dat moeilijk kunnen overzien. Het is een kwestie van vallen en opstaan voor overheidsambtenaren én voor de samenleving.

Waterlander doelde op de forse kritiek die door een aantal fracties werd geleverd op de doelstellingen. Inderdaad zijn die doelstellingen moeilijk meetbaar op realisatie. "In 2025 behoort Fryslân tot de top 3 van Europese circulaire regio’s" en "het aantal Friese bedrijven dat aan circulaire economie verdient is in 2020 met 100% gestegen." Men kan terecht de vraag stellen: 100% van wat? Maar ook als je dat kunt bepalen blijft de vraag wat dit precies betekent. Waterlander gaf een voorbeeld. "Als Philips in Drachten scheerkapjes uit afvalplastic maakt, hoort Philips dan bij de circulaire bedrijven?" Zeg het maar.

Een aantal partijen kwam met amendementen om die doelstellingen te verbeteren. "5.500 banen moet de circulaire economie in 2025 in Fryslân hebben opgeleverd" was één van de voorstellen. Maar misschien kost de circulaire economie wel banen, of moeten mensen zich omscholen om ander werk te doen in de circulaire economie, redeneerde Waterlander. De 50PLUS fractie gaat daarom niet mee in boekhoudkundig rekenwerk.

De fractie 50PLUS vindt wel dat er vaart gemaakt moet worden. Het college zegt dat ook te willen. "We hebben er alle vertrouwen in, dat het college dat ook gaat doen en ik neem aan dat de Staten op de hoogte worden gehouden door het college over de voortgang", zei Waterlander. 50PLUS is ook bereid om daar meer provinciaal geld voor uit te trekken. Dat zal aan de orde komen bij de behandeling van de Kadernota in juli 2018.