Friese Staten nemen nog geen definitief besluit windmolenpark Nij Hiddum-Houw

50PLUS Fryslân vindt dat Windpark Nij Hiddum-Houw er niet moet komen. Maak gebruik van initiatieven van bewoners in de omgeving om niet-fossiele elektriciteit op te wekken. Het huiswerk moet daarom worden overgedaan, zei fractieleider Jan Waterlander, tijdens de bijeenkomst van Provinciale Staten op 27 juni 2018.

De inwoners in de omgeving van de Kop van de Afsluitdijk kwamen de afgelopen weken massaal in verzet tegen de aanleg van een windmolenpark bij hen in de buurt. Nij Hiddum-Houw, een initiatief van NUON en een aantal lokale grondeigenaren, is een park van 9 molens met een maximale tiphoogte van 208m en een vermogen van 36 MW.

50PLUS tekende daarom mee met een motie van de PvdA waarin het college gevraagd wordt het proces opnieuw te voeren en dit keer daadwerkelijk samen met lokale bewoners te zorgen voor een volwaardig draagvlak. Dit amendement kreeg 13 stemmen en werd daarmee verworpen.

De inwoners in de omgeving van de Kop van de Afsluitdijk kwamen de afgelopen weken massaal in verzet tegen de aanleg van een windmolenpark bij hen in de buurt. Nij Hiddum-Houw, een initiatief van NUON en een aantal lokale grondeigenaren, is een park van 9 molens met een maximale tiphoogte van 208m en een vermogen van 36 MW.

Tijdens het debat bleek het college bereid te zijn een onderzoek te doen naar meer compensatie voor omwonenden, hoogte van de windmolens en de gezondheid. Het definitieve besluit is daarom uitgesteld tot 18 juli. Dat lijkt wel wat kort. Een aantal partijen , waaronder 50PLUS, wilden daarom de tijd nemen tot januari 2019. Dat werd door de coalitiepartijen verworpen.

Het debat wordt dus op 18 juli voortgezet. Wel werden een aantal moties aangenomen die de gevolgen van de impact van de megamolens in de omgeving kunnen verzachten.

Zo moet de energietransitie niet
Er is van alles mis gegaan bij Nij Hiddum-Houw. Er zijn onderlinge ruzies ontstaan, lokale mienskippen worden gespleten, er is geen sprake van het werkelijk betrekken van burgers en hun organisaties bij het ‘hoe’ en ‘wat’ van de energietransitie, het gaat allemaal top-down, de Omgevings Advies Raad was niet representatief. Nij Hiddum-Houw  is daarom ook een voorbeeld van hoe het niet moet bij de energietransitie.  Waterlander deed daarom ook een oproep aan de Staten om hiervan te leren. ‘We staan de komende jaren voor grote besluiten bij de energietransitie. Hoe kunnen wij hier handiger mee omgaan?’ Feitelijk gaat het om het ‘munten’ van, het inhoud geven aan het begrip mienskip.

Energietransitie: drie kapstokken
50PLUS Fryslân hanteert drie  perspectieven bij de energietransitie. Zij zijn alle drie van gelijk belang. Allereerst is er de discussie over de middelen van energiebesparing en de productie zoals zon, wind, geothermie, biovergisting etc. (en wat komt er nog aan?). Ten tweede weten we nu al – Nij Hiddum-Houw is een dramatisch voorbeeld – dat veel niet-fossiel opgewekte elektriciteit impact heeft op de Friese ruimte. Ten derde is er het perspectief van wie betaalt het en wie gaat er met de winst vandoor.