Expert Meeting over Anders Formeren

Op woensdag 21 november 2018 vindt in de Commissiezaal van het Provinciehuis, een Expert-Meeting plaats over het Initiatiefvoorstel van 50PLUS, genaamd Anders Formeren. U bent vanaf 12:00 uur tot 14:00 uur van harte welkom op de publiekstribune.

Geen coalitie en oppositie meer, geen partijgebonden gedeputeerden en eindelijk dualisme in provinciale staten. Statenlid Jan Waterlander (50PLUS) vindt dat de provinciale politiek de eigen werkwijze radicaal moet veranderen. Na de verkiezingen in maart 2019 moet het afgelopen zijn met het oude meerderheid en minderheid denken, vindt hij. Gezamenlijk moeten alle fracties een kort document (,,twee pagina’s’’) maken waarin staat wat de kernvraagstukken zijn in Friesland. Voordat dit definitief wordt vastgesteld, moeten maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde burgers er hun zegje over kunnen doen. Daarna moet dat programma de leidraad zijn op grond waarvan een college van gedeputeerden (bestuurders zónder verplichte partijbinding)  aan het werk gaat. Steeds als zij een besluit van provinciale staten nodig hebben moeten zij op zoek naar een meerderheid. De tweedeling in coalitie- en oppositiepartijen is dan niet meer nodig. Er ontstaan duidelijkere verhoudingen waardoor gedeputeerden, politieke partijen én statenleden voor maatschappelijke partijen en burgers meer zichtbaar en herkenbaar worden.

Om die redenen komt Waterlander met het Initiatiefvoorstel Anders Formeren, dat op 28 november in stemming komt.

Op 21 november wordt een Expert-Meeting gehouden met de statenleden en ervaringsdeskundigen. Aanwezig zijn Prof. Mr. dr. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de RUG, Burgemeester de heer Ryan Palmen en de heer Maarten Janus griffier van de gemeente Hilvarenbeek, mevrouw Yolanda Adel, adviseur bij de Raad voor Openbaar Bestuur en betrokken geweest bij het rapport ‘nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’. Ook is een aantal studenten van de Thorbecke Academie aanwezig die aan het einde van de bijeenkomst hun reflectie zullen geven. Iedereen is van harte welkom op de publiekstribune. 

Vervolgens wordt het Initiatiefvoorstel Anders Formeren diezelfde avond nog besproken in de Statencommissie.

Het programma van deze bijeenkomst, het Initiatiefvoorstel en het rapport "Nieuwe politiek, Nieuwe akkoorden" vindt u hieronder als bijlagen.