Europees Buro foar Lytse talen

’t Europees Bureau veur Kleine Talen kump al sinds 1984 op veur de positie van 't Fries en 't Nedersaksisch in Nederlaand en Europa. 't EBKT (Fries: EBLT) is een koepelorganisatie waor vandage an 'n dag meer as 20 Friese en Nedersaksische organisaties bi'j an-eslötten bint. 't EBLT kump op veyr de minderheidstalen van Nederlaand, waor as 't mar neudig is. Dat doe-w in Frieslaand, in de streken waor 't Nedersaksisch esprökken wordt en in 'n Haag, maar net zo goed bi'j de Europese Unie en de Raod van Europa. 't EBLT zöch politieke en wettelijke steun op gemientelijk, provinciaal, landelijk en Europees nivo en stelt daorbi'j op as 'n onofhaankelijke NGO. 't Is onderdiel van 't Europese Network for the Promotion of Linguistic Diversity (NPLD) en zet zich ok in umme samen te warken met minderheden äns aans in Europa.

De leste 20 jaor is de positie van de minderheidstalen en regionale talen better ewörden. Dan kö-j déénken an bi'jveurbeeld 't Haandvest dat de Raod van Europa in 1998 veur deze talen hef op-esteld. Daorin staot de verplichtingen die de lidstaten an bint egaon as 't giet um de rechten van taalminderheden as de Friezen en de Nedersaksen.

Nööst 't Fries en 't Nedersaksisch zet 't EBLT zich natuurlijk ook in veur kleinere talen zoals 't Bildts en 't Papiaments. Sinds 2009 arkt 't EBLT nauw samen met Mercator, 't Europees Kenniscentrum veur Meertalighied en Taalleren van de Fryske Akademy. 't Hele jaor deur organiseert EBLT en Mercator gezamenlijk verschillende publieksactiviteiten, waor meertaligheid en minderheidstalen in de belangstelling wordt ebracht. Met name op de Internationale Moedertalendag van de Verenigde Nateis in febrewari, en op de Europese talendag in september.

Meer weten over 't EBLT? Kiek op www.eblt.nl of de stee op Facebook.