Een Nederlandse EN een Friese vlag in de Statenzaal

Het politieke landschap was vroeger vrij helder. Mede aan de hand van de zuilen waren er (in grote lijnen) liberalen, christelijken en socialisten. Maar er is een beweging waarin steeds meer groepen vanuit een eigen identiteit en belang hun mond willen roeren. Met de ontzuiling is ook de versplintering tussen politieke partijen sterker toegenomen. Alleen al onze partij is daar een voorbeeld van.

Toch is er iets wat ons bindt. Als er een gebeurtenis van nationale orde is (we herdenken de oorlogs getroffenen, ‘we’ worden wereldkampioen, en dergelijke) dan zingen we ons volkslied (wat je ook van de tekst moge denken) en er wordt een vlag gehesen.

De Nederlandse vlag symboliseert een  eenheid. Om die reden is in de hele Tweede Kamer unaniem akkoord gegaan met een motie van SGP en PVV om de Nederlandse vlag duidelijk zichtbaar in de vergaderzaal van de Tweede Kamer te plaatsen.

Na een dergelijke uitleg kon 50PLUS dan ook instemmen met het voorstel van Forum voor Democratie om ook in de Friese Statenzaal een vlag te plaatsen. Maar omdat we het niet hebben over een nationaal parlement maar een provinciaal is het logisch dat niet alleen de Nederlandse maar ook de provinciale vlag wordt geplaatst. Onze twee ‘driekleuren’ mogen wat 50PLUS betreft een mooie plaats in onze prachtige Statenzaal krijgen. Als symbool van het verbindende.