Een heftige Statenvergadering

De Statenvergadering op 24 november verliep vrij heftig. Niet over de weidevogels en ook niet over de realisatie van de natuurontwikkeling. Oh zeker, hierover werd door diversen een behoorlijk debat gevoerd. Maar het initiatiefvoorstel van Forum voor Democratie over de wens om een protocol op te stellen over het gebruik van de Friese vlag leidde tot veel commotie.

Hoe kan dat? zou je zeggen. Het is zo’n mooi symbool van de Friese identiteit. Maar Forum legde voor het initiatief een verbinding naar het feit dat de Friese Regenboogvlag tijdens de PC in Franeker wapperde. En dat bij een typisch Friese sport als kaatsen.

De Friese Regenboogvlag is verleden jaar ontworpen op initiatief van Sipke Jan Bousema. Door die vlag lopen de kenmerkende pombeblêden.

Met name Hanneke Goede van de SP vond deze vergelijking zeer ongepast. En zij vergeleek het met ‘bruine drek’. Metaforen richting de Tweede Wereldoorlog werden ook snel door anderen gemaakt.

Vervolgens relateerden een aantal Statenleden dit initiatief met uitspraken van Forum-kopstukken op social media, maar ook in de Tweede Kamer. Niet lang voor de Statenvergadering beet een Tweede Kamerlid van Forum een collega van D66 toe: “Uw tijd komt nog wel! Er komen tribunalen”.

De Statenleden wilden van de (inmiddels nog maar vier van de oorspronkelijke zes) fractieleden van Forum weten of zij zich wilden distantiëren van die uitingen. Dat deden ze niet of zeiden dat zij in dergelijke gevallen niet zulke woorden zouden gebruiken.

Theun Wiersma van 50PLUS, die vanuit huis online aanwezig was, probeerde de geest terug in de fles te dringen. Door voor te stellen dat de Statenleden zouden gaan debatteren over het initiatiefvoorstel. Maar Commissaris van de Koning Brok wilde deze veenbrand even uit laten branden. En achteraf had hij daar waarschijnlijk gelijk in. De gemoederen bedaarden wat tijdens de rest van de vergadering. Mede omdat er ook een maaltijd was, waar nog wat doorgepraat kon worden.

50PLUS gaf geen steun voor het initiatief

Overigens steunde 50PLUS het initiatief over het protocol voor Friese vlag niet. Theun Wiersma vertelde hoe hij zelf de vlag gebruikt. Op voor hem markante dagen als verjaardagen, familiebezoek en dergelijke. Toen hij voor zijn werk in het westen van Nederland woonde in een huis met een vlaggenmast ging de Friese vlag vaak met trots in top. Hij zei bang te zijn dat als je het gebruik van de vlag protocolleert juist het (vrije) gebruik van de vlag.

Enkele Statenleden die binding hebben met het Skûtsjesilen beaamden dat. Wat is er heerlijker dan de vlag in top van de mast hangen na het behalen van een overwinning.