De Skieding: "als je iets doet, doe het dan in één keer goed"

De N358 is een belangrijke ontsluitingsweg voor de kernen Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen en volgens het Provinciaal Verkeer Vervoer Plan een gebiedsontsluitingsweg. De weginrichting is niet in overeenstemming met deze functie waardoor verkeersveiligheidsproblemen ontstaan. Daarom hebben Gedeputeerde Staten herinrichting van de N358 voorgesteld tussen Surhuisterveen en de A7 (De Skieding).

De N358 is een belangrijke ontsluitingsweg voor de kernen Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen en volgens het Provinciaal Verkeer Vervoer Plan een gebiedsontsluitingsweg. De weginrichting is niet in overeenstemming met deze functie waardoor verkeersveiligheidsproblemen ontstaan. Daarom hebben Gedeputeerde Staten herinrichting van de N358 voorgesteld tussen Surhuisterveen en de A7 (De Skieding).

Dit betekent opwaardering van de weg, het uitvoeren van basismaatregelen en in overleg met bewoners en gemeenten het verder uitwerken van aanvullende (adaptieve) maatregelen. Deze bestaan op hoofdlijnen uit: samenvoegen van de kruispunten Poelbuurt, Heidelaan, Wildveld en Wildveld onverhard tot één kruispunt in combinatie met het afsnijden van de bochtencombinatie Surhuisterveen; opheffen aansluiting Topweer; aanleg achterpaden en voorpaden; toepassen stil asfalt; opstellen en uitvoeren landschapsplan.

De belangrijkste doelen voor het opwaarderen van De Skieding zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Provinciale Staten hebben specifiek aandacht gevraagd voor wensen vanuit de gemeenschap die de leefbaarheid verbeteren.

50PLUS vindt draagvlak voor de maatregelen belangrijk en heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de consequenties én de wensen van de bewoners in het kader van leefbaarheid en gepleit voor een gebiedsgerichte aanpak. "Als we iets doen als provincie, laten we het dan ook meteen in één keer goed doen" zo stelde Jan Waterlander, fractievoorzitter van 50PLUS.

Tijdens de Statenvergadering op 25 april 2018 heeft 50PLUS voor de motie gestemd om meer onderzoek te doen naar een tweede afrit Lauwerskwartier. Deze motie werd aangenomen (37/3). Ook een andere motie  mede ingediend door 50PLUS werd met een ruime meerderheid aangenomen (36/4). GS wordt in deze motie opgedragen in het bestek de aanleg van een vee- en faunatunnel op te nemen.