De kop is er af

Woensdag 22 mei was de eerste normale vergadering van Provinciale Staten in de nieuwe termijn. Voor een aantal mensen even wennen. Zo ook voor ons Statenlid Theun Wiersma. Maar het ging hem goed af.

Formatie

Het lastige was dat er gedeputeerden zaten die in feite ‘demissionair’ waren. In ieder geval gold dat voor gedeputeerde Schrier van de SP. De anderen (van CDA, VVD en FNP) hobbelen straks waarschijnlijk gewoon door en dan wordt Schrier vervangen door een PvdA-gedeputeerde. ‘Waarschijnlijk’ want nog steeds wordt er achter gesloten deuren onderhandeld over een coalitieakkoord. Of coalitiekandidaten CDA, PvdA, VVD en FNP zich iets aantrekken van de unaniem (dus ook door die partijen) aangenomen motie van 50PLUS om Gedeputeerde Staten alleen de hoofdlijnen aan te laten geven en de beslissingen in alle vrijheid te laten nemen door Provinciale Staten was op dit moment nog volkomen onduidelijk.

Provinciale eigendommen energieneutraal

In 2016 was aan Gedeputeerde Staten gevraagd om te komen met een voorstel om alle provinciale eigendommen (van provinciehuis tot bruggen) wat betreft energie zelfvoorzienend te laten zijn. In 2018 werd GS daaraan nog eens herinnerd en in voorjaar 2019 lag er ineen een voorstel met twee scenario’s. Een met de idee om alle energie elektrisch op te wekken. Het andere waarin warmte moet komen uit warmtepompen, waternet en biomassa en de elektriciteit uit zonnepanelen. Daarbij heeft de provincie een zodanige hoeveelheid energie nodig dat er velden met zonnepanelen zouden moeten komen.  50PLUS heeft als uitgangspunt dat zonnepanelen op daken horen en niet in het veld. Ons was opgevallen dat Gedeputeerde Staten totaal niet over windenergie spraken.  Voor 50PLUS hoeven er ook geen hele windmolenparken bij te komen (molens op initiatief van dorp of wijk vinden wij oké), maar er is nu eenmaal besloten dat er een groot windmolenpark in het IJsselmeer komt – van en voor de Friezen – waaruit meer energie komt dan de Friese huishoudens op zullen maken. Die overcapaciteit zou ook voor de provinciale eigendommen gebruikt kunnen worden. Mede op ons aandringen zullen gedeputeerden nu gaan onderzoeken hoe er toch van windenergie gebruik kan worden gemaakt.

Jaarstukken 2018

Tijdens de besprekingen over de jaarstukken 2018 heeft 50PLUS aandacht gevraagd voor de woningbouw. Er bereiken ons signalen dat er (met name in dorpen) onvoldoende doorstroming is omdat er voor ouderen niet voldoende een- à twee persoons huizen zijn. Maar dat geldt evengoed voor jongeren. Helaas kon op deze dag gedeputeerde Kielstra (VVD) hier niet op reflecteren omdat hij niet aanwezig was. 50PLUS drong er bij de andere gedeputeerden wel op aan om een al in januari toegezegde brief over de stand van zaken van de woningbouw nu heel snel naar de Staten te sturen. Toegezegd was om zo’n brief tussen 1 maart en 1 juni bij de Staten te hebben, maar tot deze dag hadden wij nog niets gezien.

Regenboogprovincie

Verschillende provincies noemen zich 'regenboogprovincie', daarmee aangevend dat ze de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) willen stimuleren De provncie Fryslân heeft zich nooit onder deze regenboogvlag willen scharen. Mede onder aanvoering van de meer tradiotionele partijen werd bedacht dat het niet zou moeten gaan over discriminatie van alleen deze groep maar van allen. En dat gebod staat eigenlijk al in artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Om die reden onthulde Commissaris van de Koning Brok de tekst van dat artikel in het Fries en in het Nederlands op de wand van de hal van het provnciehuis.