Cor Wijnstra beëdigd als commissielied

Op 1 juli is Cor Wijnstra beedigd als commissielied voor 50PLUS. Hij volgt Gerard Timmerman op, die besloten heeft om als commissielid te stoppen. Timmerman voelde zich binnen de fractie wat betreft de agrarische onderwerpen onvoldoende gehoord. Zo waren er verschillen van mening over de geitenstop en recent over het onteigenen van boerengrond bij het voorstel aanpassing van het grondbeleid. Timmerman: ‘Ik had verwacht dat de fractie bij de agrarische onderwerpen wat vaker mijn persoonlijke mening had ondersteund.’

Cor Wijnstra is een bijzonder sociaal bewogen man die dat ook in daden om zet. Hij is een emotioneel mens, met het hart op de tong. Zijn leven lang is hij postbode geweest. Van daaruit deed hij vakbondswerk.
Heeft dus ook de hele overgang naar de privatisering van de post meegemaakt. Binnen de politiek heeft hij als Leeuwarder  jarenlang zitting gehad in het bestuur van de lokale afdeling van de PvdA. Later is hij overgestapt naar 50PLUS, waar hij vele jaren penningmeester van de afdeling Fryslân is geweest. Wijnsta woont in de Leeuwarder wijk Aldlân. Ook daar is hij actief als lid van het wijkpanel Aldlân.

Na de beëdiging geen hand van Commissaris van de Koning Brok, maar een voorzichtige elleboog. Als de baas van Justitie Grapperhaus dat al een paar weken geleden met en restauranthouder deed dan verwachten wij dat Jutsitie hier niet wakker van zal liggen.