Coalitiepartijen hebben minder dan de helft van de kiezers achter zich gekregen

Na enkele weken van informatie presenteerde informateur Harry van der Molen op 17 april zijn advies aan de Staten van Fryslân. Hij kwam tot de conclusie dat CDA, VVD, FNP en PvdA de vier partijen zijn die de komende Statenperiode met elkaar als coalitie moeten gaan samen werken. Zoals eerder gemeld heeft 50PLUS moeite met de hele gang van zaken na de verkiezingen. (zie ons bericht van 5 april jl.)

Voor 50PLUS is het (net als voor de andere partijen als Grien Links, SP, Christen Unie, D66, SP, PVV en Partij voor de Dieren) bij één gesprek met de informateur gebleven. Forum voor Democratie was nog wel even in beeld en daar is vaker mee gesproken, maar CDA,VVD en FNP (drie partijen die ook al in de vorige periode gedeputeerden leverden en zichzelf tot 'het motorblok' bestempelden) vonden samenwerking met PvdA beter, zo meldt de informateur.

Is dat logisch? Nou, niet helemaal.

In de Provinciale Staten van Fryslân zijn er 43 zetels. Er is een meerderheid als je als coalitie 22 zetels hebt. En die 22 zetels hebben CDA (8), VVD (4), FNP (4) en PvdA (6). Echter... als we gaan kijken hoeveel procent van de kiezers op deze partijen hebben gestemd dan kom je tot een wonderlijke uitkomst.

Slechts 47,4% van de kiezers hebben hun stem aan deze partijen gegeven. Dat is minder dan de helft! Dat betekent dat zij gaan 'regeren' op basis van een minderheid.

Daar komt bij dat als we gaan kijken hoeveel kiezers er in 2015 op deze partijen hebben gestemd deze vier in 2019 een verlies hebben geleden van een kleine 10% van de stemmen ten opzichte van vier jaar geleden.

50PLUS zal deze bevindingen met de Staten delen tijdens het debat over het rapport van de informateur. En zal ook voorstellen om tot een samenwerking met ALLE partijen te komen, waarbij er per onderwerp besloten kan worden wie er voor of er tegen is. Zo kunnen er wisselende meerderheden komen in de voorliggende periode. Daarbij zal 50PLUS natuurlijk (maar niet alleen) de voorgelegde onderwerpen beoordelen op de invloed die ze hebben op ongeveer de helft van de Friese bevolking: de 50-plussers.