Afscheid Statenlid Jan Waterlander (50PLUS)

Woensdag 27 maart 2019 nam Jan Waterlander afscheid als Statenlid in Fryslân. Commissaris Arno Brok noemde het vertrek van Waterlander bijzonder spijtig. Die werd onlangs door zijn collega’s gekozen tot beste Statenlid van de afgelopen periode. Hij is één van de 29 Statenleden waarvan afscheid werd genomen.

Brok prees de fractieleider van 50PLUS om zijn originele bijdragen. Die bracht hij duidelijk, kort en bondig. De Commissaris memoreerde het initiatiefvoorstel bestuurlijke vernieuwing dat Waterlander indiende. Daarin stelde hij o.a. voor om gedeputeerden voortaan partijonafhankelijk in Provinciale Staten te kiezen op basis van deskundigheid. ‘Uw voorstel haalde het niet, maar u hebt wel iets in gang gezet’.

Door zijn politieke ervaring, Waterlander was eerder al acht jaar raadslid in Littenseradiel, en zijn lenigheid tijdens debatten kreeg Waterlander het voor elkaar dat er bijzonder goed naar hem werd geluisterd. ‘U stond boven de partijen en ik weet zeker dat ik namens de Staten kan zeggen: wij zullen u missen’.

Voor zijn politieke en vele maatschappelijke activiteiten mocht de Commissaris van de Koning hem benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Theun Wiersma volgt Jan Waterlander op als fractievoorzitter voor 50PLUS in Provinciale Staten. Ook eerste opvolger en commissielid Pietsje Spijkstra verlaat de Staten en wordt opgevolgd door Gerard Timmerman.