50PLUS zoekt echte verhalen over woningbehoefte in Fryslân

Binnenkort praten Provinciale Staten over het wonen in Fryslân. De provincie heeft hier alleen iets globaals over te zeggen, want het specifieke woonbeleid wordt uiteindelijk door de gemeenten bepaald. Maar de provincie maakt hierover wel afspraken met de gemeenten. Zij doet dat op basis van prognoses van de bevolkingsontwikkeling, eventueel stimulering van bepaalde gebieden en andere overwegingen, zoals inpassing in het Friese landschap.

Jongeren en ouderen

Fryslân telt zo’n 400 dorpen en een aantal grotere plaatsen. Het is 50PLUS-Fryslân de laatste jaren opgevallen dat m.n. de jongeren het spijtig vinden dat zij in hun dorpen geen woning kunnen krijgen. Daardoor zijn ze verplicht om naar ‘de grote stad’ te verhuizen. Maar ook daar is het vaak moeilijk passende woonruimte te vinden.

Van ouderen ontvangt 50PLUS regelmatig signalen dat zij best hun wat te grote huis willen verlaten om kleiner te gaan wonen, maar dat die woningen er niet zijn. Vaak zeker niet in het dorp, waar zij al jarenlang wonen. Heel makkelijk wordt dan gezegd: “ach dan ga je toch verhuizen naar een andere plaats”.

Deel de ervaringen

In provinciale Staten wordt vaak OVER de bewoners van Fryslân gesproken op basis van ambtelijk en/of wetenschappelijk onderzoek. 50PLUS-Fryslân is nu echter op zoek naar de echte verhalen VAN de bewoners,

Klik    hier    en u en jij kunnen je verhaal kwijt. Als jongere, oudere, maar ook anderen die geen passende woning kunnen vinden.

Statenlid Theun Wiersma zal deze verhalen gebruiken in zijn inbreng in het debat in Provinciale Staten op woensdag 21 april.

Inspreekmogelijkheid

Overigens is er op 7 april om 19:00 een zogenoemde Beeldvormende Commissievergadering, waarin Statenleden geïnformeerd kunnen worden over wat er speelt. Voor burgers is daar ook de mogelijkheid om hun zegje te doen. Bel even met het provinciehuis en laat je voorlichten over de mogelijkheden. Telefoon 058 - 292 59 25.