50PLUS zet 'vergrijzingsbeleid' hoog op de agenda van de provincie

Ruim 3 maanden na de verkiezingen was het dan zover. CDA, PvdA, VVD en FNP kwamen met een ‘bestuursakkoord’. Een overzicht met plannen die deze partijen voor de komende vier jaar hebben met Fryslân. Normaal gesproken heet zoiets een ‘coalitieakkoord’. Maar mede op initiatief van 50PLUS moest er niet zo’n akkoord komen, waarbij de coalitiepartijen allerlei zaken voor vier jaar in beton gieten en de niet-coalitiepartijen (die dan ook vrij standaard ‘oppositie’ worden genoemd) eigenlijk niets meer te zeggen hebben.

In dit bestuursakkoord zijn een aantal uitdagingen benoemd, die om een oplossing vragen. Zoals klimaat, energietransitie, veenweiden, economie en dergelijke. Een aantal niet-coalitie-partijen beklaagde zich tijdens het beschouwingsdebat op 26 juni er over dat nog heel veel zaken niet duidelijk waren. Te veel losse eindjes. 50PLUS vond dat juist prima. Want het betekende dat CDA, PvdA, VVD en FNP nog veel inbreng van andere partijen in Provinciale Staten toe laten tijdens de komende statenperiode. Precies wat 50PLUS beoogde met een motie op 17 april jl. Zoals Theun Wiersma het zei: “Van een hoop losse eindjes kun je een mooie trui beien. Eentje die ons allen past”

Vergrijzing

Een van de grootste thema’s die de komende statenperiode en daarna nog sterker dan voorheen gaat spelen is de vergrijzing. Bij de publicatie van het rapport 'Leven in Fryslân, editie 2019' waarschuwde de directeur van het Fries Sociaal Planbureau dat dit fenomeen niet goed genoeg opgepakt leek te gaan worden. In het bestuursakkoord staat weliswaar dat demografische veranderingen (vergrijzing / ontgroening) integraal worden meegenomen bij alle beslissingen, maar het was niet als zodanig als ‘Resultaat’ benoemd. ‘Resultaten’ zijn stellige voornemens, waarop in de komende periode door de Statenleden getoetst kan gaan worden of er wel gebeurt wat er bij aanvang van de statenperiode was bedacht. Door een amendement van 50PLUS moet het College van Gedeputeerde Staten (zeg maar: de 'ministers' van de provincie) nu wel iedere keer laten zien of en zo ja, hoe er met ‘vergrijzing en ontgroening’ rekening wordt gehouden.

50PLUS zal hier de komende jaren scherp op gaan letten als er maatregelen worden voorgesteld voor woningbouw, openbaar vervoer, zorg, werkgelegenheid en cultuur.

Op de foto: Hoewel al vast stond wie er gedeputeerde zouden worden moesten die mensen formeel door de statenleden gekozen worden. Theun Wiersma zat dit keer in de stemcommissie om te beoordelen of alles wel goed verliep.