50PLUS wil maatregelen tegen geluidsoverlast brug Scharsterbrug

Een aantal inwoners van Scharsterbrug klaagt over geluidsoverlast sinds de brug op afstand door de provincie wordt bediend. Die wordt veroorzaakt door twee bellen bij het open- en neergaan van de slagbomen. In het hoogseizoen tot wel 25 keer per uur. De inwoners zeggen dat het geluidsniveau 70 decibel bedraagt.

Zij hebben ook kritiek op de plaats van de bellen. De inwoners voelen zich niet gehoord door de provinciale uitvoerende dienst. Daarom hebben zij Provinciale Staten een brief gestuurd, waarin zij voorstellen doen die het geluidsvolume beperken. 

Fractieleider Jan Waterlander van Statenfractie 50PLUS heeft het college van Gedeputeerde Staten hierover 16 schriftelijke vragen gesteld. 50PLUS verzoekt hierin om de door de inwoners voorgestelde maatregelen uit te voeren. Het gaat o.a. om een drastische beperking van het volume van de bellen en een onderzoek naar de beste plaatsing van de bellen om geluidsoverlast te beperken. 

Het college van GS heeft onlangs een concept-organisatieplan aan Provinciale Staten toegestuurd. Het voornemen is om van ‘buiten naar binnen te werken’, ‘met inwoners in gesprek te gaan, eerst kijken naar wat mensen van ons verwachten en dan onze opgaven inrichten’. 50PLUS vraagt GS  bij de ombouw van de bruggen in 2018 en volgende jaren in deze geest te gaan werken, te beginnen in Scharsterbrug

De afgebeelde foto komt van Omrop Fryslân, Wytse Vellinga