50PLUS wil dat Natuurmuseum extra geld krijgt

50PLUS Fryslan heeft onlangs het volgende persbericht verstuurd.

“Het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden moet extra geld krijgen, want anders gaat de kwaliteit van het museum verloren.” Dat is de stellige mening van Theun Wiersma van 50PLUS in Provinciale Staten. Hij begrijpt de starre houding van CDA en FNP niet, die stellen dat er simpelweg geen geld voor is.

50PLUS steunde vorig jaar een motie van de bestuurspartijen CDA, FNP, VVD en PvdA waarin aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd werd om een heroverweging, toen bleek dat de subsidie aan het Natuurmuseum flink gekort werd. Dit is mede het gevolg van een andere manier van subsidieverlening. Hierdoor kregen een aantal culturele organisaties minder of geen subsidie in vergelijking met het verleden. Wiersma: “Er zijn meer subsidies aangevraagd dan dat er beschikbaar was gesteld, ook door musea die in het verleden niets kregen. Er moet dus meer geld in de pot, anders komen organisaties - zoals het Fries Natuurmuseum - in de problemen. En dat hebben we als Provinciale Staten ook vastgesteld, waarop gedeputeerde Poepjes de Staten aangaf daarover nog eens in discussie te gaan”.

Intussen mag het Natuurmuseum daar niet onder leiden, vind de 50PLUS-aanvoerder. Volgens hem is het geld helemaal niet op, zoals CDA en FNP concluderen. Wiersma wijst er op dat de Provincie Fryslân budget krijgt van het Rijk en het gewoon de vraag is aan welke onderwerpen je het geld besteedt. “Ik  zie dat de provincie heel gemakkelijk 2 miljoen pompt in iets als Thialf, waar een kleine elite aan topsporters van profiteert. Ook wil de provincie acht ton uittrekken voor een eendaagse etappe van een internationale wiellerronde in Fryslân. Een kleine elite van Friese bobo’s zal ongetwijfeld van de borrels daar omheen genieten, maar de toeschouwers zien in een paar seconden de renners langs zoeven en de provincie verlaten.” Met een jaarlijks bezoekersaantal van meer dan 60.000 (buiten de coronatijd) en evenementen die leuk en interessant zijn voor jong en oud, is geld steken in het Natuurmuseum volgens Wiersma een betere investering. “Het is een kwestie van keuzes maken. Nu natuur en educatie hoog in het vaandel horen te staan, is het onbegrijpelijk dat we het bezoeken van zo’n prachtig en educatief museum, moeilijker of onmogelijk gaan maken.” is zijn slotconclusie.