50PLUS mist oog voor cultuur 'van onderop'

Woensdag 20 janurai 2020 spreken Provinciale staten over de verdeling van zo'n 34 miljoen euro per jaar voor kunst en cultuur over de jaren 2021 tot 2024. Als zo’n subsidiepot te verdelen is (want dat is het) zijn er vele partijen die een deel van de ruif wensen. En de diverse partijen in de Staten hebben zo hun eigen focus. De PvdA wil dat de marketing van in het oog springende grote projecten - “blockbusters” in vakjargon genoemd - verstevigd wordt , waardoor er meer cultuurtoeristen naar Fryslân gaan komen. Het CDA wenst jonge kunstenaars te ondersteunen. Ander partijen vragen aandacht voor de amateurkunstenaars bij toneel- en muziekverenigingen.

50PLUS mist echter een focus op al die vrijwilligers die in dorpen en wijken kleine culturele evenementen willen organiseren. Bijvoorbeeld een kleinschalig muziekfestivalletje. Variërend van jazz tot blues, van klassiek tot pop- en shantykoren. Openbaar en gratis toegankelijk. Goed voor de mensen met de smalle portemonnee en de ouderen die fysiek niet zo vaak en ver meer naar cultuurevenementen kunnen reizen.

Maar gratis is het nooit, want met flyers, posters, websites e.d. moet aandacht getrokken worden. Dus is er geld nodig. En er is geld gemoeid met  licht, geluid en overige technische zaken. Zo ook bijvoorbeeld bij het opzetten van kunstroutes. Of voor eenmalig toneelstuk dat kinderen en ouderen samen instuderen. Of….wat voor culturele invalshoek dan ook.

Deze vrijwilligers zijn vaak geholpen met een paar duizend euro. 50PLUS gaat dan ook voorstellen om per jaar € 250.000 opzij te zetten voor dit soort kleine evenementen, waaruit die vrijwilligers in een dorp of wijk maximaal € 2.500 per evenement kunnen ontvangen. Twee-en-halve ton klinkt als heel veel. Maar is minder dan 1% van de totale cultuurbegroting. Waarvan Gedeputeerde Staten zeggen dat deze tegemoet moet komen aan alle inwoners van Fryslan. Zonder zo’n regeling als door 50PLUS voorgesteld dreigt het toch een begroting voor de kunst-elite te worden.