50PLUS Fryslân maakt zich opnieuw zorgen over geitenhouderijen

Onlangs werden nieuwe gegevens gepubliceerd van het RIVM waaruit blijkt dat er meer longziekten voorkomen in de omgeving van geitenhouderijen. Dit verontrust 50PLUS in Fryslân. Daarom vraagt statenlid Theun Wiersma aan Gedeputeerde Staten naar de stand van zaken bij geitenhouderijen en om alsnog over te gaan tot een verbod op uitbreiding van (het aantal) geiten en geitenhouderijen in Fryslân.

Tijdens de Statenvergadering van 10 juli 2019 heeft de meerderheid van Provinciale Staten besloten om de geitenstop, zoals die begin dat jaar was vastgesteld, niet formeel via een wijziging van de ‘verordening romte’ door te laten gaan. Iets wat Gedeputeerde voorstelde wel te doen. Fryslân werd daarmee de enige provincie in Nederland waar geen maatregelen tegen het houden van meer geiten en uitbreiding van geitenhouderijen werden genomen.

Een aantal Statenleden reikten daarbij als argument aan dat een causaal verband tussen het houden van geiten en longziekten van mensen, die in de buurt van geitenhouderijen woonden, niet was aangetoond. ‘Brabant’ had als referentiekader voor een onderzoek door het RIVM gediend. En ‘Brabant was anders dan Fryslân’, volgens deze leden.

Wel hebben de Statenleden toen via een motie gevraagd om beleid op te stellen voor een duurzame ontwikkeling van (melk)geitenhouderijen, o.a. rekening houdend met wetenschappelijk onderzoek aangaande gezondheidsrisico’s, relevant voor Fryslân.

Op 24 april van dit jaar heeft het RIVM een onderzoek gepubliceerd, waarin de bevindingen die men had vastgesteld in Brabant ook in andere delen van het land (Utrecht, Gelderland en Overijssel) worden vastgesteld. Namelijk meer longziekten in de omgeving van geitenhouderijen. Deze uitkomsten kunnen volgens 50PLUS beschouwd worden als relevant voor Fryslân.

Verder melden de media dat het bedrijf Ausnutria in Heerenveen – gericht op de export naar China - flink wil uitbreiden in o.a. geitenmelk.

Theun Wiersma, namens 50PLUS Statenlid: “Gezondheid staat bij ons voorop. Nu we in een periode leven waarbij we de bevindingen van het RIVM als maatstaf nemen voor maatschappelijke maatregelen tegen de gevaren van het coronavirus, wil ik weten hoe Gedeputeerde Staten op dit moment staan ten opzichte van de geitenhouderijen”.

Hij vraagt of Gedeputeerde Staten het met hem eens zijn dat er ook in het verband van ziekten in de buurt van geitenhouderijen – net als bij de corona-maatregelen - uitgegaan moet worden van ‘better safe than sorry’ en zo ja, of Gedeputeerde Staten dan bereid zijn om in het door Provinciale Staten gevraagde beleidsstuk over geitenhouderijen alsnog over te gaan tot een verbod op uitbreiding van (het aantal) geiten en geitenhouderijen. Gezien de berichten over Ausnutria vraagt Wiersma naar het standpunt van Gedeputeerde Staten. “Lopen wij hier in Fryslân immers niet het gezondheidsrisico voor melkproducten die naar China gaan?” zo vraagt Wiersma zich af. Ook wil 50PLUS weten wanneer het door Gedeputeerde Staten toegezegde beleidsstuk komt. Het had er immers volgens afspraak al moeten liggen.