50PLUS Fryslân: geen weg langs spoor Leeuwarden – Sneek

De Statenfractie 50PLUS wil niet dat er een nieuwe weg langs het spoor Leeuwarden-Sneek wordt aangelegd. De fractie zal in de bijeenkomst van Provinciale Staten op 19 april 2017 daarover een motie indienen.

In de motie (PDF) wordt het college van GS verzocht om bij het onderzoek naar oplossingen voor de onveiligheid op en langs de provinciale weg N354 tussen  Leeuwarden en Sneek geen onderzoek te doen naar een mogelijke nieuwe weg langs het spoor Leeuwarden – Sneek.

Een nieuwe weg langs het spoor betekent een onomkeerbare aantasting van een eeuwenoud kwetsbaar, kleinschalig weidelandschap en cultuurhistorisch gebied in de Greidhoeke.
Volgens de Statenfractie 50PLUS moet de oplossing voor de huidige veiligheidsproblemen op de N354 gezocht worden in een snelle,  grondige en duurzame optimalisering van die huidige verbinding tussen Leeuwarden en Sneek.

Fractieleider Jan Waterlander van 50PLUS Fryslân: “Wij wolle dit net en dan hoege wy dit ek net te ûndersykje.”