Ik kan geen woning krijgen

Binnenkort praten Provinciale Staten over het wonen in Fryslân. De provincie heeft hier alleen iets globaals over te zeggen, want het specifieke woonbeleid wordt uiteindelijk door de gemeenten bepaald. Maar de provincie maakt hierover wel afspraken met de gemeenten. Zij doet dat op basis van prognoses van de bevolkingsontwikkeling, eventueel stimulering van bepaalde gebieden en andere overwegingen, zoals inpassing in het Friese landschap.

Jongeren en ouderen

Fryslân telt zo’n 400 dorpen en een aantal grotere plaatsen. Het is 50PLUS-Fryslân de laatste jaren opgevallen dat m.n. de jongeren het spijtig vinden dat zij in hun dorpen geen woning kunnen krijgen. Daardoor zijn ze verplicht om naar ‘de grote stad’ te verhuizen. Maar ook daar is het vaak moeilijk passende woonruimte te vinden.

Van ouderen ontvangt 50PLUS regelmatig signalen dat zij best hun wat te grote huis willen verlaten om kleiner te gaan wonen, maar dat die woningen er niet zijn. Vaak zeker niet in het dorp, waar zij al jarenlang wonen. Heel makkelijk wordt dan gezegd: “ach dan ga je toch verhuizen naar een andere plaats”.

Daarom: als er door het provinciaal bestuur gesproken wordt over onderwerpen is dat vaak op basis van ambtelijke en/of wetenschappelijk onderzoek. 50PLUS-Fryslân is op zoek naar de echte verhalen. Daavoor is er dit meldpunt.

Voorbeeld:

“Ik woon bij mijn ouders in Balk. Met veel belangstelling volg ik de ontwikkelingen rond de bouw van luxe woningen bij de Lutsmond. Wat fijn dat onze gemeente oog heeft voor deze doelgroep in het hogere segment. Dat gun je natuurlijk iedereen. Dat hiervoor de camping moet wijken waar ook ‘Jan met de pet’ al jaren met heel veel plezier komt, afijn, dat even terzijde. Hoewel ik een prachtige vaste baan heb bij de Plus met een prima salaris kan ik slechts dromen over dit soort segment huizen.

Maar nu komt mijn punt:
Ik sta met tientallen andere jongeren al jaren ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Zo nu en dan komt er een woning vrij, krijg ik nul op 't rekest omdat de concurrentie moordend is. Dat is best frustrerend. Want ondanks de lieve zorg van mijn ouders wordt het weleens tijd om het ouderlijk huis te verlaten.

In alle eerlijkheid, wat zou ik toch donders graag in Balk willen blijven wonen. Natuur, water, goede voorzieningen en een fantastisch sociaal leven. Het spreekwoordelijke touwtje kan hier nog door de brievenbus, ik voel me veilig hier. Lijkt mij voor de toekomst van Balk ook een goede zaak om de jongeren binnen boord te houden en vertrek naar de grotere kernen te vermijden. Ik roep de gemeente op dit op te pakken en te zorgen voor jongeren met een modaal salaris.

Daar wordt Balk nog mooier van!”.

* Het bovenstaande verscheen eerder in de Balkster Courant.

Oproep

Bent u of ben jij op zoek naar een woning, maar lukt het niet 'omdat'... dan willen wij dat 'omdat' graag weten. Vertel je verhaal en 50PLUS-Fryslân zal dat gebruiken bij haar inbreng in de discussie over wonen. Het maakt niet uit of u / jij jong bent of oud(er), we horen graag van alle kanten waarom u / jij niet de woning kunt krijgen, die je graag wilt.

Vul hiervoor dit in, naam en telefoonnummer zijn niet verplicht.

Oproepformulier

Vertel ons hieronder je verhaal. Je kunt ook een Word- of PDF-document uploaden waarin je je verhaal vertelt.
captcha

Bezoekadres

Provincie Fryslân
Tweebaksmarkt 52,
8911 KZ Leeuwarden

Postadres

50PLUS Statenfractie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Contactgegevens

E-mail:
50plus@fryslan.frl

Lid Provinciale Staten:
Theun Wiersma
t.wiersma@fryslan.frl

Commisselid:
Cor Wijnstra
c.wijnstra@fryslan.frl

Fractiemedewerkers:
Sjoerd van Aalsum
s.aalsum@fryslan.frl

Rob Goedhart
r.goedhart@fryslan.frl