Politieke agenda

30 januari 2019

 

 •  
 • 13:00 - 17:00 uur
 • Werkbezoek Vliegbasis Leeuwarden
 • Werkbezoek statenfracties aan Vliegbasis Leeuwarden.

   — Locatie: Vliegbasis Leeuwarden
06 februari 2019

 

 •  
 • 19:00 - 22:00 UUR
 • Statencommissie
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Openbare bespreking van onderwerpen die worden behandeld tijdens de Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, bedrijfsrestaurant
13 februari 2019

 

 •  
 • 11:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 13:00 - 16:00 uur
 • Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • Vergadering leden Werkgroep bestuurlijke vernieuwing.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 19:00 - 20:15 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Vergadering van staten- en commissieleden over onderwerpen die besproken worden in de statenvergadering van 26 en 27 februari.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 20:30 - 22:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Vergadering van staten- en commissieleden over onderwerpen die besproken worden in de statenvergadering van 26 en 27 februari.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
25 februari 2019

 

 •  
 • 08:00 - 11:00 uur
 • Aftrap Verkiezingscampagne PS 2019
 • Feestelijke aftrap van de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten 2019.

   — Locatie: Leeuwarden
26 februari 2019

 

 •  
 • 19:00 - 22:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provicniehuis, Statenzaal
27 februari 2019

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal