Politieke agenda

27 juni 2018

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten (kadernota)
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal
04 juli 2018

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt (pm)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren.

  Agenda 4 juli

  1. Tussenstap Friese Veenweideaanpak 2020-2030
  Op 21 januari 2015 is door PS ingestemd met de veenweidevisie die een tijdhorizon tot 2050/2100 heeft. Voor de uitvoering van de veenweidevisie is toen € 12 miljoen beschikbaar gesteld. Nu ligt de Tussenstap Friese Veenweideaanpak 2020-2030 voor. In deze Tussenstap worden enkele opgaven aangescherpt met het nieuwe kabinetsbeleid.

  Een aantal fracties, waaronder 50PLUS Fryslân, heeft onlangs een initiatiefvoorstel gemaakt. Hierin wordt voorgesteld forse stappen voorgesteld om tot een aanzienlijke CO2 reductie te komen door o.a. verlaging van het waterpeil. In PS van mei 2018 hebben de initiatiefnemers voorlopig hun plan teruggenomen, omdat er (nog?) geen meerderheid voor te vinden was. Wel heeft het college toegezegd een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse te maken van het initiatiefvoorstel. Die is nog niet volledig klaar.

  2. Natuur in Fryslân: haalbaar en betaalbaar – Uitwerking onderzoek bureau BMC
  Bureau BMC heeft op verzoek van GS een analyse gemaakt van de kosten en baten van het Uitvoeringsprogramma Natuur 2014 – 2027. Conclusie: bij onveranderd beleid komt de provincie in 2027 uit op een tekort van € 56 miljoen (dat is 5,9% op het totale budget Natuuropgave).
  GS heeft vier scenario’s uitgewerkt. Vanuit de Friese mienskip is een aanbod gedaan om een alternatief, vijfde scenario uit te werken.  PS wordt gevraagd op 18 juli 2018 een keuze te maken.

  De voorstellen van het college en de achtergrondstukken zijn hier te vinden.

   

   

   — Locatie: Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
09 juli 2018

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding komende Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer
11 juli 2018

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
18 juli 2018

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal