Samen staan wij sterk!

LID WORDEN

Welkom bij 50PLUS Statenfractie Fryslân

 

 

 • 12 oktober 2016
  Op 28 september 2016 is in Provinciale Staten van Fryslân gesproken over energiebesparing en de productie van groene energie. De Statenfractie 50PLUS vindt dat opbrengsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan huishoudens en het MKB in Fryslân. De motie van 50PLUS om regionaal en groen... Lees verder
 • 05 oktober 2016
  Vakbonden, ouderenbonden, journalisten, economen, politieke partijen en met name 50PLUS, roeren zich in de pensioen informatie. Een enorme berg aan feiten en meningen die strijden om hun gelijk. Pensioenfondsen zelf zouden duidelijkheid moeten verschaffen,... Lees verder
 • 04 oktober 2016
  De kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: Voor altijd jong! Altijd is van alle tijden dus ook als je niet meer zo jong bent. Daarom roep ik deze week uit tot BEPPE BOEKE WIKE! En als Beppe dan haar kleinkinderen voorleest dan blijft ook zij vast en zeker: Voor altijd jong! N.B. voor... Lees verder
 • 29 september 2016
  Hoe zit het nu echt met de koopkracht van ouderen? Politici en de media speken elkaar voortdurend tegen. Het NIBUD onderzoekt de feiten al sinds 2003. Daaruit blijkt, dat de koopkracht van veel ouderen al acht jaar op rij daalt. Lees verder
 • 28 september 2016
  Door het vertrek van de commissaris van de Koning Jorritsma is op 13 september de vacature van de commissaris van de Koning in Fryslân ontstaan. In een bijzondere vergadering van Provinciale Staten is vanochtend de profielschets voor de commissaris van de Koning in Fryslân besproken in... Lees verder
 • 26 september 2016
  We worden met grote regelmaat voorzien van werkgelegenheidscijfers. Vaak gaat het dan om mensen die een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Werkzoekenden die geen beroep doen op een uitkering of "eruit gekieperd zijn" tellen niet mee. Werkloosheid, zeker onder ouderen, lijkt een... Lees verder
 • 20 september 2016
  Als het om inkomensverschillen gaat en verschil in rijkdom worden vaak jongeren tegen ouderen afgezet en omgekeerd. De stelling wordt dan geponeerd, dat “de jongeren” zouden opdraaien voor bijvoorbeeld de pensioenen van “de ouderen”. Of dat de huidige pensioenaanspraken van ouderen “hun geld” tot... Lees verder
 • 14 september 2016
  De behandeling van de Beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport (CTOS) leverde veel discussie op in Provinciale Staten (PS). Ging het aanvankelijk vooral over procedures, gaandeweg kwam de inhoud nadrukkelijk aan de orde. Dit leidde uiteindelijk tot 13 amendementen en 19 moties. Bij... Lees verder
 • 08 september 2016
  De behandeling van de Beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport (CTOS) in Provinciale Staten werd door kenners betiteld als eerste serieuze bergetappe in het nieuwe seizoen. Een voorspelling die uitkwam, maar dat na 5,5 uur Jan Waterlander van 50PLUS de... Lees verder
 • 07 september 2016
  De politieke nestor van de Tweede Kamer vertrekt na de verkiezingen van volgend voorjaar. Inhoudelijk heeft Harry van Bommel er na achttien jaar nog geen genoeg van. Toch kondigde hij zijn afscheid al aan. De SP'er wil zijn termijn netjes uitdienen. Hiermee is Van Bommel een... Lees verder
 • 05 september 2016
  Laptop en Tablet hebben me niet van mijn gewoonte afgebracht om bij terugkomst van vakantie alle kranten te lezen die in de vakantieperiode door de bus zijn gevallen. Het digitale nieuws gaat sneller en je kunt het laatste nieuws volgen waar ter wereld je ook bent, dat wel. Maar in een... Lees verder
 • 01 september 2016
  Uit het oog wordt verloren welke gevolgen het langer zelfstandig moeten blijven wonen en het eetpatroon van ouderen uiteindelijk heeft. In ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen wordt rekening gehouden met wat mensen nodig hebben. Maar hoe gaan zelfstandig wonende ouderen hiermee om?Lees verder
 • 17 augustus 2016
  Voor veel ouderen wordt het openbaar vervoer onbereikbaar en leidt het huidige rendementsdenken vooral tot verdere verschraling. Vraag-gestuurd openbaar vervoer kan dat doorbreken, maar die omslag in denken heeft vertraging. Lees verder