Samen staan wij sterk!

LID WORDEN

Welkom bij 50PLUS Statenfractie Fryslân

 

 

 • 18 juli 2017
  Een au pair is een jeugdig persoon die bij een gezin inwoont en het gezin helpt bij de verzorging van de kinderen en het huishouden. Ze komen vaak uit het buitenland om ook een periode kennis te kunnen nemen van onze taal en cultuur. Au pair zijn is leuk en leerzaam en heeft trekken van een... Lees verder
 • 29 juni 2017
  In deze gastblog van Johannes Beers wordt een vergelijk gemaakt tussen de grote invloed van 4 miljoen leden van de ANWB en de geringe invloed van 4 miljoen mantelzorgers. Een Mantelzorgbond zou ook in Den Haag wat in de melk te brokkelen hebben.  Mantelzorgers hoeven... Lees verder
 • 28 juni 2017
  Circulaire economie is voor 50PLUS Fryslân een belangrijk onderwerp. Dit vanuit het perspectief gezien van huidige en toekomstige ouderen. De 50PLUS fractie is dan ook blij dat dit onderwerp door het college van GS nu op de agenda is gezet.  Lees verder
 • 28 juni 2017
  Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze laaggeletterd zijn. Als ze zich daarvan wel bewust zijn is dat niet het eerste dat ze zeggen aan de balie of op het spreekuur. Personeel in het MCL houdt hiermee rekening en dat is een goede zaak. Patiënten in eigen woorden kort laten vertellen... Lees verder
 • 26 juni 2017
  Demografische ontwikkelingen hebben ook invloed op vergrijzing van verkeersdeelnemers en daarmee samenhangend verkeersgedrag. Veel geautomatiseerde verkeerslichten zijn zich daarvan (nog) niet bewust. Daardoor moeten veel ouderen sneller oversteken dan ze feitelijk kunnen. Lees verder
 • 15 juni 2017
  Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Wat zou het mooi zijn als er dan, als praktische uitwerking van Europees beleid, één internationale kortingskaart voor senioren is. Eén pas die faciliteiten biedt, kortingen, informatie of toegang ongeacht het land waar je vandaan... Lees verder
 • 07 juni 2017
  Hoe dieper je het ganzendossier induikt hoe groter de verwondering. Dat geldt ook voor het voorstel van de provincie om de hoogte van de vergoeding van de schade veroorzaakt door ganzen naar beneden te halen, in plaats van de ganzen. Het huidige beleid gelooft geen domme... Lees verder
 • 06 juni 2017
  De fracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks en 50PLUS zijn bang dat Fryslân het mestafvalputje voor andere landsdelen wordt, wanneer Energieconcern Engie een grote co-mestvergister bouwt bij de Energiecentrale van Burgum. De co-mestvergister wordt één van de grootste van Nederland. Lees verder
 • 24 mei 2017
  Er wordt soms veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd op grond van onzekere lange termijn verwachtingen. Ik wil alleen investeren in wat te overzien is. In een andere nieuwe wereld mag niemand gegijzeld worden door onjuiste aannames uit het verleden!Lees verder
 • 23 mei 2017
  Ik snap dat SP, PVV, PvdD en 50PLUS nu niet kunnen roepen dat zij willen dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd. Hun eis blijft immers de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Maar u kunt het wel vragen aan de partijen die nu aan het formeren zijn! Dus teken de petitie: Stop... Lees verder
 • 18 mei 2017
  Al jaren kom ik zo nu en dan in een relatief klein ziekenhuis in de omgeving. Ik was tevreden en bleef er mijn afspraken maken nadat ik verhuisd was. Ik was vooraf digitaal gewaarschuwd dat er iets was veranderd toen ik er laatst voor een eenvoudige controle naartoe... Lees verder
 • 16 mei 2017
  Nee, niet de zoveelste verwachtingsvolle race van Max Verstappen. Ook niet te snelle auto’s in de stad en omliggende platteland. Nee, de race van sommige oudjes op hun scootmobiels! Ik kijk met waardering naar de manier waarop mensen daarop anticiperen. Lees verder
 • 15 mei 2017
  Provinciale Staten hebben een brief en notitie ontvangen van Gedeputeerde Staten over de inventarisatie, spreiding en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen in Fryslân. Deze notitie wordt aangeboden voorafgaand aan een nog op te stellen startnotitie van Gedeputeerde Staten aan Provinciale... Lees verder