Samen staan wij sterk!

LID WORDEN

Welkom bij 50PLUS Statenfractie Fryslân

 

 

 • 17 augustus 2016
  Voor een steeds groter wordende groep ouderen wordt de bus- of tramhalte onbereikbaar. Meer vraaggestuurd openbaar vervoer maakt het weer aantrekkelijk om er gebruik van te maken. Het gaat dan puur om de kwaliteit. Het huidige rendementsdenken waarbij het uit moet kunnen draagt... Lees verder
 • 11 augustus 2016
  In het verleden bestonden er regelingen die het mogelijk maakten dat mensen eerder konden stoppen met werken. Die regelingen waren er niet zonder reden. Veelal kwamen ze voort uit lichamelijke of geestelijke ongemakken waar veel oudere werknemers mee kampten. Nu van mensen verwacht... Lees verder
 • 20 juli 2016
  Er is een toename van daklozen. Ook van oudere daklozen. De opvang van daklozen kost geld en levert veel discussie op in wijken waar dit wordt gerealiseerd. Daarom is het merkwaardig, dat er niet op een meer creatieve manier wordt omgegaan met huisvesting en dus ook met antikraak. Lees verder
 • 08 juli 2016
  Vergrijzing wordt als verschijnsel wel gesignaleerd, maar het gaat om meer dan vergrijzing alleen, en niet alleen hoe de huidige ouderen daarop reageren maar elke leeftijdsgroep. Overheden zetten een stap in de goede richting als ze het mensen makkelijker maken om initiatieven te... Lees verder
 • 07 juli 2016
  Uit cijfers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat er steeds meer ouderen in de gevangenis belanden. Het schijnt zelfs een nieuwe trend: ouderen met weinig geld kiezen eerder voor een verblijf in de gevangenis (met kost en inwoning) dan dat ze hun openstaande verkeersboetes... Lees verder
 • 06 juli 2016
  De uitstraling van vrijwel elke winkel is gericht op jongeren. Het zijn de kleuren, maten, muziek op straat, het personeel en het assortiment. Ouderen mogen dan gemiddeld minder uitgeven aan kleding en schoeisel, ze worden ook nauwelijks op ideeën gebracht of uitgenodigd door de middenstand. Hoe is... Lees verder
 • 01 juli 2016
  De volkstuin bracht je dichter bij de natuur. Veel mensen hadden het spitten, onkruid wieden en liefdevol verwijderen van vooral slakken en bladluis daar graag voor over. Uren waren daarmee gemoeid. De volkstuin had en heeft ook een sociale functie. Je had volkstuin buren en het werk werd... Lees verder
 • 30 juni 2016
  Volgens het Fries Sociaal Planbureau (FSP) bewegen drie op de tien Friese 65-plussers te weinig. Gezond bewegen betekent voor ouderen, dagelijks minimaal een half uur matig intensief bewegen, zoals wandelen of fietsen. Hoewel de meerderheid van de Friese ouderen voldoet aan... Lees verder
 • 29 juni 2016
  Gastblog door Ingrid Weening. Ingrid heeft veel ervaring opgedaan met managementvraagstukken op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en personele invulling. Tijdens haar Masteronderzoek naar de werkmotivatie van oudere werknemers kreeg zij breder inzicht in de mogelijkheden die... Lees verder
 • 24 juni 2016
  Angst voor de gevolgen van de Brexit doet de aandelenkoersen geen goed. Maar kijken de 200.000 grootaandeelhouders ook naar het begrip democratie, voor zover dat woord nog iets waard is? Bemoeizucht van een niet democratisch gekozen Brussel is een bedreiging voor beleid op langere termijn... Lees verder
 • 22 juni 2016
  Voor ambulances worden normtijden gehanteerd voor het moment van melding bij 112 en het bereiken van het ziekenhuis. Hoeveel tijd aan een melding voorafging en of daardoor het ziekenhuis te laat werd bereikt zijn geen cijfers van. Ook niet van... Lees verder
 • 17 juni 2016
  Begin dit jaar beschikte het ABP over zo'n 350 miljard (= 9 nullen!) aan belegd vermogen. "Belegd vermogen" want al dat geld ligt niet in een mega kluis, maar is belegd. In zo'n 100 landen zijn duizenden beleggingen gedaan die een rendement opleveren van zo'n 100 miljoen per... Lees verder
 • 16 juni 2016
  Politieke partijen willen zoveel mogelijk zetels veroveren op andere partijen. Kosten nog moeite worden gespaard en er ontstaat een strategisch spel om de gunst van de kiezer. Meer zetels levert meer macht en invloed op en niet onbelangrijk meer subsidie. Wat de één meer heeft, heeft de... Lees verder