Samen staan wij sterk!

LID WORDEN

Welkom bij 50PLUS Statenfractie Fryslân

 

 

 • 26 september 2016
  We worden met grote regelmaat voorzien van werkgelegenheidscijfers. Vaak gaat het dan om mensen die een beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Werkzoekenden die geen beroep doen op een uitkering of "eruit gekieperd zijn" tellen niet mee. Werkloosheid, zeker onder ouderen, lijkt een... Lees verder
 • 20 september 2016
  Als het om inkomensverschillen gaat en verschil in rijkdom worden vaak jongeren tegen ouderen afgezet en omgekeerd. De stelling wordt dan geponeerd, dat “de jongeren” zouden opdraaien voor bijvoorbeeld de pensioenen van “de ouderen”. Of dat de huidige pensioenaanspraken van ouderen “hun geld” tot... Lees verder
 • 14 september 2016
  De behandeling van de Beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport (CTOS) leverde veel discussie op in Provinciale Staten (PS). Ging het aanvankelijk vooral over procedures, gaandeweg kwam de inhoud nadrukkelijk aan de orde. Dit leidde uiteindelijk tot 13 amendementen en 19 moties. Bij... Lees verder
 • 08 september 2016
  De behandeling van de Beleidsbrief Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport (CTOS) in Provinciale Staten werd door kenners betiteld als eerste serieuze bergetappe in het nieuwe seizoen. Een voorspelling die uitkwam, maar dat na 5,5 uur Jan Waterlander van 50PLUS de... Lees verder
 • 07 september 2016
  De politieke nestor van de Tweede Kamer vertrekt na de verkiezingen van volgend voorjaar. Inhoudelijk heeft Harry van Bommel er na achttien jaar nog geen genoeg van. Toch kondigde hij zijn afscheid al aan. De SP'er wil zijn termijn netjes uitdienen. Hiermee is Van Bommel een... Lees verder
 • 05 september 2016
  Laptop en Tablet hebben me niet van mijn gewoonte afgebracht om bij terugkomst van vakantie alle kranten te lezen die in de vakantieperiode door de bus zijn gevallen. Het digitale nieuws gaat sneller en je kunt het laatste nieuws volgen waar ter wereld je ook bent, dat wel. Maar in een... Lees verder
 • 01 september 2016
  Uit het oog wordt verloren welke gevolgen het langer zelfstandig moeten blijven wonen en het eetpatroon van ouderen uiteindelijk heeft. In ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen wordt rekening gehouden met wat mensen nodig hebben. Maar hoe gaan zelfstandig wonende ouderen hiermee om?Lees verder
 • 17 augustus 2016
  Voor veel ouderen wordt het openbaar vervoer onbereikbaar en leidt het huidige rendementsdenken vooral tot verdere verschraling. Vraag-gestuurd openbaar vervoer kan dat doorbreken, maar die omslag in denken heeft vertraging. Lees verder
 • 11 augustus 2016
  In het verleden bestonden er regelingen die het mogelijk maakten dat mensen eerder konden stoppen met werken. Die regelingen waren er niet zonder reden. Veelal kwamen ze voort uit lichamelijke of geestelijke ongemakken waar veel oudere werknemers mee kampten. Nu van mensen verwacht... Lees verder
 • 20 juli 2016
  Er is een toename van daklozen. Ook van oudere daklozen. De opvang van daklozen kost geld en levert veel discussie op in wijken waar dit wordt gerealiseerd. Daarom is het merkwaardig, dat er niet op een meer creatieve manier wordt omgegaan met huisvesting en dus ook met antikraak. Lees verder
 • 08 juli 2016
  Vergrijzing wordt als verschijnsel wel gesignaleerd, maar het gaat om meer dan vergrijzing alleen, en niet alleen hoe de huidige ouderen daarop reageren maar elke leeftijdsgroep. Overheden zetten een stap in de goede richting als ze het mensen makkelijker maken om initiatieven te... Lees verder
 • 07 juli 2016
  Uit cijfers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat er steeds meer ouderen in de gevangenis belanden. Het schijnt zelfs een nieuwe trend: ouderen met weinig geld kiezen eerder voor een verblijf in de gevangenis (met kost en inwoning) dan dat ze hun openstaande verkeersboetes... Lees verder
 • 06 juli 2016
  De uitstraling van vrijwel elke winkel is gericht op jongeren. Het zijn de kleuren, maten, muziek op straat, het personeel en het assortiment. Ouderen mogen dan gemiddeld minder uitgeven aan kleding en schoeisel, ze worden ook nauwelijks op ideeën gebracht of uitgenodigd door de middenstand. Hoe is... Lees verder