Samen staan wij sterk!

LID WORDEN

Welkom bij 50PLUS Statenfractie Fryslân

 

 

 • 23 mei 2017
  Ik snap dat SP, PVV, PvdD en 50PLUS nu niet kunnen roepen dat zij willen dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd. Hun eis blijft immers de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Maar u kunt het wel vragen aan de partijen die nu aan het formeren zijn! Dus teken de petitie: Stop... Lees verder
 • 18 mei 2017
  Al jaren kom ik zo nu en dan in een relatief klein ziekenhuis in de omgeving. Ik was tevreden en bleef er mijn afspraken maken nadat ik verhuisd was. Ik was vooraf digitaal gewaarschuwd dat er iets was veranderd toen ik er laatst voor een eenvoudige controle naartoe... Lees verder
 • 16 mei 2017
  Nee, niet de zoveelste verwachtingsvolle race van Max Verstappen. Ook niet te snelle auto’s in de stad en omliggende platteland. Nee, de race van sommige oudjes op hun scootmobiels! Ik kijk met waardering naar de manier waarop mensen daarop anticiperen. Lees verder
 • 15 mei 2017
  Provinciale Staten hebben een brief en notitie ontvangen van Gedeputeerde Staten over de inventarisatie, spreiding en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen in Fryslân. Deze notitie wordt aangeboden voorafgaand aan een nog op te stellen startnotitie van Gedeputeerde Staten aan Provinciale... Lees verder
 • 10 mei 2017
  Bij cultuur wordt vaak gedacht aan muziek, toneel, dans, film, literatuur en (schilder) kunst. Zo ook bij Kulturele Haedsted 2018. Veel minder aandacht is er voor "levend erfgoed" zoals Friese land- en tuinbouw gewassen en dieren. Levend erfgoed is belangrijk, voor... Lees verder
 • 03 mei 2017
  Het Eurovisiedeuntje met bijbehorend beeldscherm ter introductie en dan met zijn allen voor de buis: Het jaarlijks songfestival! We kennen veel van "onze" deelnemers nog en zeker "onze" winnaars. Het songfestival moest je zien, je keek er naar uit en had het erover. Zeker... Lees verder
 • 21 april 2017
  Veel kiezers zijn ook autokopers en autobezitters zijn ook kiezers. Het zijn allemaal mensen die iets willen kunnen kiezen. Mensen die afwegingen willen maken vanuit algemeen belang en vanuit persoonlijke voorkeuren. Mensen die goede informatie en waar voor hun geld willen hebben. Het... Lees verder
 • 20 april 2017
  Een ruime meerderheid in Provinciale Staten is tegen de komst van een nieuwe weg tussen Leeuwarden en Sneek. De Staten vinden dat oplossingen voor het veiliger maken van de huidige weg (N354) gezocht moeten worden in een snelle, grondige en duurzame optimalisering van deze weg. Hoewel de... Lees verder
 • 20 april 2017
  De Statenfractie 50PLUS heeft tegen deelname door de provincie in het windmolenpark IJsselmeer gestemd. Een meerderheid was voor de investering van € 127 miljoen provinciaal geld. Die meerderheid in Provinciale Staten is van mening, dat de provinciale investering een publiek doel dient. Voor... Lees verder
 • 19 april 2017
  Steeds meer Friese gemeenten willen een zogenoemde blijverslening aanbieden, een lening voor ouderen die hun huis willen aanpassen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Lees verder
 • 12 april 2017
  De Statenfractie 50PLUS wil niet dat er een nieuwe weg langs het spoor Leeuwarden-Sneek wordt aangelegd. De fractie zal in de bijeenkomst van Provinciale Staten op 19 april 2017 daarover een motie indienen.  Lees verder
 • 06 april 2017
  Hoger onderwijs is voor veel meer mensen bereikbaar dan vroeger het geval was. Er moet meer aandacht zijn voor ouderen van nu die alsnog hun onderwijskansen willen grijpen. Een leven lang leren stopt niet bij 65, toch?      Lees verder
 • 04 april 2017
  Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Dat de gemeenteraad van Leeuwarden juist nu besluit om de kosten voor het houden van festivals te verhogen is te bizar voor woorden.Lees verder