Samen staan wij sterk!

LID WORDEN

Welkom bij 50PLUS Statenfractie Fryslân

 

 

 • 16 februari 2017
  We leven in een tijd waarin de normen en waarden verglijden. Waarin we zien dat zelfs de man die – zo vonden wij - de machtigste positie van de westerse wereld bekleedt regeert by tweet en by decrete. En alles wat hem niet zint fake noemt. Ook in ons land is zo’n tendens. Lees verder
 • 15 februari 2017
  In de aanloop naar de komende verkiezingen wordt stevig geprobeerd jongeren naar het stemlokaal te krijgen. Dat is terecht. Maar hoe zit dat met ouderen? En wie staan daarbij stil? Lees verder
 • 15 februari 2017
  De Statenfractie 50PLUS vraagt het college van Gedeputeerde Staten om voor 1 april 2017 met een informerende brief te komen over het ouderenbeleid in Fryslân. Het college constateert halverwege de coalitieperiode zelf dat meer aandacht voor ouderen geboden lijkt. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP)... Lees verder
 • 25 januari 2017
  Bij de behandeling van het evaluatieplan Friese Merenproject (FMP) heeft 50PLUS zware kritiek geuit op het door GS voorgestelde plan van aanpak en de 18 maanden (!) die besteed zijn aan het opstellen ervan. 50PLUS fractievoorzitter Jan... Lees verder
 • 19 januari 2017
  Een speeltuin in de wijk is meer dan een speeltuin voor kinderen. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Door de vergrijzing maken steeds minder kinderen gebruik van schommel en glijbaan en ouderen nog minder. Toch is de verbindende waarde van een speeltuin als ontmoetingsplek in de... Lees verder
 • 19 januari 2017
  Elke laatste donderdag van de maand is er een interessante, vrij toegankelijke WOLKOM-activiteit in de kommisjeseal van het Provinciehuis. Soms door de provincie georganiseerd, soms door inwoners, maar altijd voor de inwoners van de provincie. Geïnteresseerd in de Friese geschiedenis?... Lees verder
 • 12 januari 2017
  Het huidige kabinet, gesteund door D66, is als een olifant door de porseleinkast gedenderd en heeft (puur uit bezuinigingsdrift) in zeer korte tijd de AOW-leeftijd met twee en een kwart jaar verhoogd. Zonder er over na te denken of huishoudens die vlak voor dat moment staan wel genoeg... Lees verder
 • 10 januari 2017
  Er zijn genoeg gevallen waarin je tegen beter weten in mensen een gelukkig nieuwjaar wenst, omdat hun horizon niet zover reikt. Ik denk aan de mensen voor wie een gelukkig nieuwjaar een luxe is en de waan van de dag de realiteit. In die gevallen is het beter om elkaar een gelukkige nieuwe dag te... Lees verder
 • 22 december 2016
  Het is veel beter om ook bij ouder wordende mensen aan preventie te doen en aan vroegtijdige onderkenning. Dat bevordert gezond ouder worden, is ethisch gerechtvaardigd en werkt kostenbesparend. Een Consultatiebureau voor ouderen is daar een oplossing voor.Lees verder
 • 21 december 2016
  Provinsjale Steaten ha de hear drs. A.A.M. Brok oanbefelle by de minister fan Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes as nije kommissaris fan de Kening yn Fryslân. Provinsjale Steaten ha dit besletten yn harren gearkomste op 21 desimber. De fraksjefoarsitters fan alle tolve partijen en... Lees verder
 • 14 december 2016
  Toen mijn vader op zevenenzestigjarige leeftijd besloot te stoppen met werken, om zich wat meer tijd te gunnen voor zijn hobby, de moestuin, had hij er een werkzaam leven op zitten van zo’n vijfenvijftig jaar. Gastblog Sibe van Arum. Lees verder
 • 08 december 2016
  Ruim zevenendertig jaar werkte hij voor de Koninklijke Luchtmacht. Door de huidige kabinetsmaatregelen kijkt hij aan tegen een AOW-gat van 16 maanden. Gastblog Nico de Vos.Lees verder
 • 29 november 2016
  Als een evenement wordt gesponsord met gemeenschapsgeld lijkt het logisch dat iedereen hiervan kan meegenieten. Dat blijkt helaas vaak niet het geval. Daarom wil 50PLUS, naast juridische en financiële, een demografische toetsing.Lees verder